O Institutu

Ustroj

Institut je javna ustanova čiji je pravni i institucionalni okvir za djelovanje zasnovan na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakonu o ustanovama i Statutu Instituta.

Radom Instituta upravlja ravnatelj i Upravno vijeće Instituta.

Rad Instituta ustrojen je po odjelima, znanstveno-istraživačkim jedinicama i pratećim stručnim službama.

U Znanstveno-istraživačkom odjelu aktivne su slijedeće znanstveno-istraživačke jedinice:

 1. za srednjovjekovnu umjetnost
 2. za graditeljsku baštinu 16.–19. st.
 3. za slikarstvo, kiparstvo i umjetnički obrt 16.–19. st.
 4. za graditeljsku baštinu 19.–20. st.
 5. za modernu i suvremenu umjetnost
 6. za informacijske, komunikacijske i teorijske aspekte povijesti umjetnosti
 7. za umjetničku topografiju Hrvatske

Podružnica u Splitu – Centar Cvito Fisković i Regionalni centar za umjetnost, kulturu i nove medije osnovani su 2010. godine.

Osim znanstvenoistraživačkog Institut ima stručno-tehnički odjel koji se sastoji od četiri službe koje čine znanstvenu i stručnu infrastrukturnu podršku znanstvenoistraživačkom programu:

 1. arhitektonska služba i planoteka
 2. fotografska služba i fototeka
 3. bibliotečno-arhivska služba
 4. informacijsko-dokumentacijska služba

U djelokrugu upravno-računovodstvenog odjela su opći, administrativni i financijski poslovi, ljudski potencijali i nakladništvo.