Srednjovjekovna umjetnost

Istraživanja ove znanstvenoistraživačke jedinice obuhvaćaju povijest organizacije prostora, urbanizma, arhitekture i likovnih umjetnosti na prostorima Hrvatske u srednjovjekovnom razdoblju i nastavak su fundamentalnih istraživanja koja su u Institutu za povijest umjetnosti vođena od njegova osnutka, od projekta Stare urbane formacije na istočnoj obali Jadrana (od 60-ih godina 20. stoljeća), do Sekcije za povijest naselja i prostorne organizacije (do početka 90-ih godina) i Sekcije za srednji vijek (do 2012. godine).

Djelovanje današnje Znanstvenoistraživačke jedinice za srednjovjekovnu umjetnost zasniva se na iscrpnoj arhitektonskoj, fotografskoj i tekstualnoj studijskoj dokumentaciji stvorenoj u Institutu te metodama pristupa razvijenim u istraživanjima Milana Preloga, Marije Planić-Lončarić, Nade Grujić, Josipa Stošića i Diane Vukičević-Samaržije.

Istraživački je fokus na kasnosrednjovjekovnom razdoblju (13.–15. stoljeća) i spomenicima gradogradnje te sakralne, svjetovne i javne arhitekture u jadranskim urbanim središtima. Pristup tim temama je interdisciplinaran, zasnovan na razmjeni iskustava i znanstvenih podataka s povjesničarima umjetnosti iz Hrvatske i inozemstva te suradnji s medijevistima iz drugih bliskih struka (povijesti, arheologije, arhitekture, povijesne geografije i demografije).

Uz terenski rad, istraživanja uključuju analize i interpretaciju neobjavljene starije dokumentarne građe u Državnim arhivima u Zadru (za centre na prostorima nekadašnje Mletačke Dalmacije) i Dubrovniku (za Dubrovnik i prostore Dubrovačke Republike).

Od godine 2014. članovi Znanstvenoistraživačke jedinice za srednjovjekovnu umjetnost rade na istraživačkom projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost (br. 9492) Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum, Visualizing Development of Late Medieval Urban Fabric (voditeljica dr. sc. Ana Plosnić Škarić).

Istraživači