O Institutu

Upravno vijeće

E-mail: ured / ipu.hr

Predsjednica i članovi Upravnog vijeća: doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica; Doris Jozić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Vlasta Mijić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH; dr. sc. Danko Zelić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, predstavnik zaposlenika Instituta za povijest umjetnosti; dr. sc. Andrej Žmegač, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut za povijest umjetnosti.

Članovi Upravnog vijeća biraju se na mandat od četiri godine.

Imenovanje predsjednice i dvije članice Upravnog vijeća Instituta
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća biranog od Znanstvenog vijeća
Izbor predstavnika radnika u Upravno vijeće Instituta
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Instituta

Sjednice Upravnog vijeća

Poziv i dnevni red 110. sjednice Upravnog vijeća u srijedu 27. ožujka 2023. u 14:30 sati.

Zapisnici Upravnog vijeća

Odluke Upravnog vijeća