Bibliotečna i arhivska služba

Kontakt:

Lina Šojat
T. 01 6112 745
F. 01 6112 742
E. knjiznica / ipu.hr

O osnutku i radu

Knjižnica Instituta za povijest umjetnosti osnovana je 1969. godine kao specijalna knjižnica. Namijenjena je prvenstveno potrebama znanstvenoistraživačkog rada Instituta za povijest umjetnosti i njegovih suradnika.

Fond knjižnice čini literatura s područja nacionalne povijesti umjetnosti, opće povijesti umjetnosti, arhitekture, povijesti, te komparativna literatura.

Knjižnica pohranjuje i daje na korištenje sljedeće zbirke: monografije, zbornike, kataloge izložbi, referentnu građu, zbirku rariteta, doktorske disertacije, magistarske radnje, zbirku posebnih otisaka (separata), serijske publikacije.

Knjižnica ima upisanih oko 250 redovitih korisnika (suradnici, profesori, doktorandi, samostalni istraživači, umjetnici), a knjižnični se fond sustavno povećava razmjenom, kupnjom, donacijama i ostavštinama.

Fond knjižnice čini oko 20 000 jedinica omeđenih i serijskih publikacija. Od 2004. godine knjige se obrađuju elektronički, a katalog je pretraživ online u knjižničnom programu MetelWin.

Knjižnična građa je klasificirana i razvrstana prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.

Posebne biblioteke

Velik dio fonda knjižnice sačinjavaju stručne biblioteke iz ostavština uglednih istraživača, povjesničara umjetnosti i znanstvenika:

Dio svojih knjiga darovali su knjižnici akademik Tonko Maroević, dr. sc. Željka Čorak, dr. sc. Ivanka Reberski i dr.

Razmjena publikacija

Knjižnica Instituta za povijest umjetnosti održava razmjenu publikacija (časopisa i knjiga) sa stotinjak srodnih hrvatskih ustanova i pedesetak inozemnih. Ukoliko je vaša ustanova zainteresirana za razmjenu publikacija, javite se putem emaila: knjiznica / ipu.hr.