Informacijski, komunikacijski i teorijski aspekt povijesti umjetnosti

Jedinica okuplja različita istraživanja na području teorije povijesti umjetnosti i povijesti povijesti umjetnosti. Polazeći od pretpostavke o nužnosti razumijevanja povijesnog razvoja discipline, predmeta njezina interesa i njezinih spoznajnih metoda, znanstvenici Instituta sustavno istražuju povijest hrvatske povijesti umjetnosti te epistemološki razvoj discipline općenito. Unutar tog interesnog područja istražuju se i obrađuju autorski opusi pojedinih povjesničara umjetnosti i likovnih kritičara, no i promišlja se o povijesti ideja, znanstvenih metoda i žanrova pisanja koji su uvelike oblikovali povijesnoumjetničko znanje o procesima, fenomenima, djelima i osobama (autorima) na području hrvatske umjetnosti i šire.

Znanstvenici Instituta ažurno prate suvremeni razvoj discipline povijesti umjetnosti – svjesni teorijske polivalentnosti pristupa umjetničkom djelu i umjetničkim fenomenima na vlastitim istraživanjima ispituju odnosno primjenjuju inovativne metodologije u cilju korigiranja i nadopune postojećih znanja te promiču nove metodologijske paradigme unutar vlastite akademske sredine. U skladu s interdisciplinarnim i multidisciplinarnim razvojem discipline povijesti umjetnosti na Institutu se provode istraživanja koja uz povjesničare umjetnosti okupljaju i znanstvenike iz srodnih ili u drugom smislu povezanih područja, vodeći računa da istraživački projekti rezultiraju i operativnim usvajanjem novih metodologija koje jamče internacionalno relevantno prakticiranje povijesti umjetnosti.

Istraživači

dr. sc. Ljiljana Kolešnik

dr. sc. Sandra Križić Roban
Područje interesa: istraživanja semantičkih, tehnoloških i konceptualnih granica suvremene fotografije; umjetnički, politički i društveni kontekst suvremene fotografije; kulturalni, politički i povijesni okvir medijskih praksi 60-ih i 70-ih godina; krajolik kao povijesnoumjetnički konstrukt; uloga ideologije i političkih odluka u metodologiji i tehnologiji poslijeratne izgradnje; „neželjena baština“ i materijalizacija sjećanja.

dr. sc. Ivana Mance
Područje interesa: povijest hrvatske povijesti umjetnosti u 19. i 20. stoljeću; uloga nacionalnog identiteta u oblikovanju povijesnoumjetničkog znanja; odnos političkih ideologija i znanstvenih metodologija; status umjetničkog djela kao povijesnog dokumenta i primjenjivi metodologijski pristupi (ikonologija, znanost o slici, novi historizam, vizualni i kulturalni studiji, itd.); rodno aspektni pristupi povijesti umjetnosti; teorijske paradigme suvremene umjetnosti.

dr. sc. Milan Pelc
Područje interesa: povijest hrvatske povijesti umjetnosti, posebice rad Ljube Karamana, Grge Gamulina i Cvita Fiskovića; hrvatska povijest umjetnosti u radovima Bečke škole povijesti umjetnosti; pitanja stila i teorijskih polazišta u nacionalnoj povijesti umjetnosti.