Fotografska služba

Kontakt:

Paolo Mofardin, fotograf
T. 01 6112 738
E. mofardin@ipu.hr

-
Fotografska služba dio je stručno-tehničkog odjela Instituta, a sve procese koordinira fotograf (glavni snimatelj i fotolaborant), koji ujedno prati cjelokupan znanstveno-istraživački program i projekte znanstvenika.

Fotograf sudjeluje u procesu terenskih istraživanja i snimanja, sistematizacije i arhiviranja fotografskog gradiva te krajnje grafičke obrade i pripreme fotografskog gradiva za potrebe objavljivanja rezultata znanstvenih istraživanja Instituta.

Od početka djelovanja 1961. godine za potrebe fotografskog studijskog i terenskog snimanja u okviru znanstveno-istraživačkih projekata Instituta angažirani su bili redom iznimni fotografi: Nenad Gattin, Mihael Ostrovidov, Branko Balić, Krešimir Tadić te njihovi nasljednici Ante Rendić Miočević, Višnja Crnolatac, Vjekoslav Urukalović, Slobodan Tadić, Igor Nikolić, Jovan Kliska i Milan Drmić. Današnji fotograf i fotolaborant je Paolo Mofardin.

Njihove se ostavštine danas čuvaju kao dio fonda Fototeke Instituta, pri čemu posebne zasluge pripadaju zasigurno Krešimiru Tadiću (dugogodišnjem suradniku i voditelju fotografskog laboratorija) te Branku Baliću i Nenadu Gattinu čije su ostavštine formirane kao posebne zbirke.