Katalog arhiva

Arhivi, donacije i ostavštine su zbirke arhivskog i registraturnog gradiva osobnih fondova, a obuhvaćaju gradivo iz ostavština uglednih znanstvenika, povjesničara umjetnosti i istraživača koji su bili zaposlenici i suradnici Instituta, ili su njihove ostavštine darovnim ugovorom predane Institutu na pohranu, zaštitu, obradu i upravljanje: 

Više informacija o osobnim arhivskim fondovima u Institutu potražite ovdje.