Katalog arhiva

Arhiv Milan Prelog

Oznaka: IPU-ADO-AMP

Arhiv Milana Preloga (Osijek, 19. 6. 1919. – Zagreb, 25. 8. 1988.), povjesničara umjetnosti, sveučilišnog profesora te suosnivača i ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, obuhvaća biblioteku s gotovo 800 jedinica te znanstveno-stručnu dokumentaciju i korespondenciju, koja je rezultat istraživačkog i terenskog rada u području zaštite povijesnih cjelina, urbanizma i prostornog planiranja te niza drugih tema u polju povijesti umjetnosti i srodnih znanstvenih disciplina. Vrsta građe su knjige i spisi, a vrsta medija je papir. Bibliotečna građa formirana je kao Ex libris M. Prelog u fondu Knjižnice Instituta.

Osobni arhivski fond formiran je u Institutu 1992. te dopunjen donacijom građe Snješke Knežević u veljači 2023. godine. Dio ostavštine pohranjen je u osobnom fondu „Arhiv Milan Prelog st. i ml.“, koji je 1993. godine formiran u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu (oznaka: HR-HDA-1766).

Časopis Radovi Instituta za povijest umjetnosti (12–13, 1988./1989.) objavljen je Milanu Prelogu u spomen. Nakladnička serija Milan Prelog: Djela pokrenuta je 1991. godine. Stručno-znanstveni skupovi Prelogova baština danas održani su u Dubrovniku (2010.) i Poreču (2019.), a prigodni skup povodom stote godišnjice rođenja u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu (lipanj 2019.).