Katalog arhiva

Arhiv Aleksander Laslo

Oznaka: IPU-ADO-AL

Arhiv Aleksander Laslo (u osnivanju) okuplja gradivo iz ostavštine arhitekta i povjesničara arhitekture Aleksandera Lasla (Celje, 18. 10. 1950. – Zagreb, 25. 2. 2014.). Arhiv okuplja značajnu istraživačku dokumentaciju i autorove rukopise koji se većim dijelom odnose na teme iz povijesti nacionalne arhitekture i urbanizma, poglavito grada Zagreba. Prvi dio arhivske donacije, pohranjene u Institutu za povijest umjetnosti od prosinca 2018. godine, sastoji se od 170 jedinica heterogene vrste (rukopisi, fotografije, razglednice, nacrti, arhivski izvori).

Promocija tematskog broja časopisa
Arhitektura (189-195) posvećenog
CIAM-u u Udruženju hrvatskih
arhitekata u Zagrebu 1985.
Slijeva na desno: Aleksander Laslo,
Ante Marinović Uzelac, Marijan Hržić
(izvor: arhiv UHA).