Katalog arhiva

Arhiv Cvito Fisković

Oznaka: IPU-ADO-ACF

Arhiv Cvito Fisković (Orebić, 24. 12. 1908. – Split, 13. 7. 1996.) obuhvaća donaciju knjiga povjesničara umjetnosti i konzervatora okupljenu u Ex libris C. Fisković te manji segment njegove istraživačke dokumentacije. Zbirka je formirana 1999. godine. Dio ostavštine pohranjen je u arhivu Konzervatorskog zavoda u Splitu. Njemu u spomenu osnovana je 2010. godine u Splitu podružnica Instituta za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković.

  • Biografija (LZMK, Hrvatski biografski leksikon, Višnja Flego, 1998.)