Bibliografija Grge Gamulina

Cjelovita bibliografija Grge Gamulina objavljena je u mrežnom izdanju Bibliografija bivših ravnatelja Instituta za povijest umjetnosti Grge Gamulina, Milana Preloga i Ivanke Reberski (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2016., prir. Anita Katulić), u kojoj su objedinjeni iscrpni bibliografski popisi objavljeni u časopisu Peristil 1990. (prir. Božena Šurina) te radovi s područja naivne umjetnosti objavljeni u knjizi Prema teoriji naivne umjetnosti 1999. godine.

Članci i knjige u otvorenom pristupu

1954.

Neki problemi srednjotalijanskih škola u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu, u: Peristil, 1 (1954.), 103–118

Kopija po Hans von Aachenu i Alessandru Paduanu u galeriji Benka Horvata, u: Peristil, 1 (1954.), 154–156

Lelio Orsi da Novellara: Oplakivanje Krista. Umjetnička galerija, Dubrovnik, u: Peristil, 1 (1954.), 163–166

Lionello Venturi: Od Giota do Chagalla, u: Peristil, 1 (1954.), 212–215

Adolf Loos: Ornamenat i zločin, u: Peristil, 1 (1954.), 237–239

Giorgio Vasari: Životopis Giotta, u: Peristil, 1 (1954.), 239

Théodore Duret: Impresionisti 1952, u: Peristil, 1 (1954.), 239

1956.

Raspeće Leandra Bassana u Hvaru, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 10 (1956.), 199-203

Poklonstvo kraljeva Giuseppe Salviattija u dubrovačkoj katedrali, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 10 (1956.), 204–210

1957.

Bogorodica s djetetom i donatorom iz Zadra, u: Peristil, 2 (1957.), 143–151

1958.

Tri djela venecijanskih slikara u Jugoslaviji: „Porođenje“ od Paola Veneziana u Narodnom muzeju u Beogradu, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 1 (1958.), 3–5

Tri djela venecijanskih slikara u Jugoslaviji: „Posljednja večera“ od Mattea Ingolija u Franjevačkom samostanu u Hvaru, 1 (1958.), 6–13

Tri djela venecijanskih slikara u Jugoslaviji: „Raspeće“ od G. B. Piazzette u Župnoj crkvi u Prčnju, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 1 (1958.), 14–15

1959.

„Oplakivanje Krista“ od Leonarda Corone u crkvi dominikanaca u Starom Gradu, u: Prilozi povijesti otoka Hvara, 1 (1959.), 71–73

1960.

„Bogorodica s djetetom“ pizanske škole u katedrali u Hvaru, u: Peristil, 3(1960.), 11–12

Poklonstvo kraljeva od Valerija Castella u galeriji Benko Horvat, u: Peristil, 3 (1960.), 43–46

Slike holandskih i flamanskih majstora u Jugoslaviji, u: Peristil, 3 (1960.), 47–53

Doprinos Meduliću, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 12 (1960.), 197–205

Bogorodica s djetetom i dva anđela od Biaggia d’Antonia, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 2 (1960.), 4

„Obožavanje djeteta“ Andree d’Assisi, L’ Ingegna, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 2 (1960.), 5–6

Još jedno djelo Neri di Biccija u Strossmayerovoj galeriji, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 2 (1960.), 7–8

Preliminarni izvještaj o istraživačkim radovima Seminara za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu u Boki Kotorskoj 1958. i 1959., u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 2 (1960.), 11–15

„Ecce homo“ Luisa de Moralesa u Franjevačkom samostanu u Kotoru, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 2 (1960.), 9–10

1961.

Stari majstori u Jugoslaviji I, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1961.

Iz radionice Maestra Paola, u: Peristil, 4 (1961.), 17–20

Dodatak za Gian Francesca da Tolmezzo, u: Peristil, 4 (1961.), 83–84

Doprinos Emilijancima, u: Peristil, 4 (1961.), 98–111

Za Federika Benkovića, u: Peristil, 4 (1961.), 112–114

Kodeks biskupa Kosirića, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 3 (1961.), 9–19

Contributo ai Toscani, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 3 (1961.), 20–26

1962.

Nepoznata slika Jacquesa Bellangea, u: Peristil, 5 (1962.), 81–84

Djela flamanskih i holandskih majstora u Jugoslaviji II, u: Peristil, 5 (1962.), 85–94

Tri slike mletačkog settecenta u Kotoru, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 14 (1962.), 208–212

1963.

Dvije hipoteze za Jurja Ćulinovića, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 15 (1963.), 46–55

1964.

Stari majstori u Jugoslaviji II, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1964.

Iz radionice Piera Francesca, u: Peristil, 6–7 (1963.–1964.), 51–55

Jedan veoma caracceskni Raffaelle Vanni, u: Peristil, 6–7 (1963.–1964.), 81–82

Doprinos trojici naturalista, u: Peristil, 6–7 (1963.–1964.), 83–88

Nekoliko problema oko Paola i Lorenza, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 5 (1964.), 3–14

1965.

Jedna kopija po Rubensu, u: Peristil, 8–9 (1965.–1966.), 121–122

Jedan neočekivani Sammachini, u: Peristil, 8–9 (1965.–1966.), 107–110

Četvrto sačuvano djelo Girolama dal Toso, u: Peristil, 8–9 (1965.–1966.), 105–106

Dva atributivna problema u Krakowu: 1. Giovanni Antonio Burrini u Krakowu, 2. Nepoznato djelo Eberharta Keila, u: Peristil, 8–9 (1965.–1966.), 153–157

1966.

Italokrećani na našoj obali, u: Prilozi za povijest umjetnosti u Dalmaciji, 16 (1966.), 265–270

Prostori u regijama, u: Život umjetnosti, 1 (1966.), 38–53

Samostalna izložba Oskara Hermana, u: Život umjetnosti, 2 (1966.), 59–63

1967.

Arhitektura u regiji, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1967.

Jedan fragment poliptiha Bartola di Fredi, u: Peristil, 10–11(1967.), 23–24

Jedno nepoznato djelo Albrechta Dürera, u: Peristil, 10–11(1967.), 79–81

Gospa od ruzarija u Vrboskoj, u: Peristil, 10–11 (1967.–1968.), 83–94

Ivan Rabuzin, u: Život umjetnosti, 3-4 (1967.), 119–122

Umjetnička galerija gradskog muzeja u Vukovaru, u: Život umjetnosti, 3–4 (1967.), 143–146

Galerija umjetnina u Vinkovcima, u: Život umjetnosti, 3–4 (1967.), 146–147

Likovna umjetnost u turističkoj urbanizaciji, u: Život umjetnosti, 5 (1967.), 154–157

Umjetničko oblikovanje gradova ili problem „gradskog pejsaža“, u: Život umjetnosti, 5 (1967.), 69–76

1968.

Suvišna iluzija, u: Život umjetnosti, 7–8 (1968.), 180–187

1969.

Una proposta per G. B. Zelotti, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 6 (1969.), 27–28

Un’opera inedita del Giorgione, u: Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 6 (1969.), 29–36

Šest desetljeća slikarstva Zlatka Šulentića, u: Život umjetnosti, 9 (1969.), 46–58

Integracija u strukturi, u: Život umjetnosti, 10 (1969.), 81–100

Zaboravljena galerija, u: Život umjetnosti, 9 (1969.), 111–116

Skulptura na otvorenom, u: Život umjetnosti, 9 (1969.), 146–151

Izložba Ilije Bosilja, Galerija primitivne umjetnosti, Zagreb 1969., u: Život umjetnosti, 10 (1969.), 173–177

Uz izložbu Mije Kovačića, u: Život umjetnosti, 10 (1969.), 177–181

1970.

Povijesna funkcionalnost Lenjinove misli, u: Politička misao, 7 (1970.), 215–218

Recenzija za Paola, u: Peristil, 12-13 (1969.–1970.), 23–36

Drveno raspelo G. Piazzette u Starom Gradu na Hvaru, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 18 (1970), 97–100

Dva nepoznata djela G. A. Pellegrinija, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 18 (1970.), 131–133

Prijedlog za Francesca Zugna, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 18 (1970.), 135–137

U ovom teoretskom trenutku, u: Život umjetnosti, 11-12 (1970.), 3–24

1971.

Vangel Naumovski, u: Život umjetnosti, 13 (1971.), 97–100

Eugen Buktenica, u: Život umjetnosti, 13 (1971.), 100

Ivan Rabuzin, u: Život umjetnosti, 13 (1971.), 103–104

Ivo Dulčić, u: Život umjetnosti, 14 (1971.), 97–111

Spomenik na Kozari, u: Život umjetnosti, 15-16 (1971.), 129–142

Istraživanja povijesti umjetnosti 19. i 20. stoljeća u Hrvatskoj, u: Život umjetnosti, 15–16 (1971.), 215–221

1972.

Dva doprinosa za Sebastiana i Marca Riccija, u: Peristil, 1971–72, 14–15 (1972.), 143–146

Pabirci za sljedbenike G. B. Piazzetta, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1–2 (1972.), 22–32

Ordan Petlevski, u: Život umjetnosti, 17 (1972.), 4–25

Izložba braće Stolnik, u: Život umjetnosti, 17 (1972.), 116–118

U spomen Zlatku Šulentiću, u: Život umjetnosti, 17 (1972.), 171–175

Krug što se zatvara, u: Život umjetnosti, 18 (1972.), 45–46

Franjo Vujčec, u: Život umjetnosti, 18 (1972.), 111–113

Josip Pintarić, u: Život umjetnosti, 18 (1972.), 113–114

1973.

Poslije retrospektive, u: Život umjetnosti, 19–20 (1973.), 21–33

Anticipirajući dvije izložbe, u: Život umjetnosti, 19–20 (1973.), 82–88

1974.

Neobjavljeni seicento – Il Seicento inedito, u: Peristil, 16–17 (1973.–1974.), 79–94

Obostrani dug, u: Život umjetnosti, 21 (1974.), 16–25

1975.

Prijedlog za Jacopa Tintoretta, u: Peristil, 18–19 (1975.–1976.), 43–44

Doprinos slikarstvu baroka, u: Peristil, 18–19 (1975.–1976.), 53–57

Luca Giordano u Kraljevici, u: Peristil, 18–19 (1975.–1976.), 58–60

Amaterizam i izlazak iz njega. U povodu slikarstva Joška Baice, u: Život umjetnosti, 24–25 (1976.), 32–38

Naše smrti, u: Život umjetnosti, 24–25 (1976.), 183–185

1977.

Pabirci za maniriste, u: Peristil, 20 (1977.), 59–70

1979.

Nuove scede per il Seicento, u: Peristil, 22 (1979.), 89–93

Ritornando ai pittori di Bassano, u: Peristil, 22 (1979.), 94–100

Alibi za kritiku, u: Život umjetnosti, 28 (1979.), 14–20

1980.

Dugi zaborav, u: Peristil, 23 (1980.), 5–6

Segnalazioni e proposte, u: Peristil, 23 (1980.), 107–122

Tri napomene o metodologiji, u: Peristil, 23 (1980.), 151–154

Morfološka inercija i problem manirizma, u: Prilozi za povijest umjetnosti u Dalmaciji, 21 (1980.), 449–467

Za Ladislava Kralja Međimurca, u: Život umjetnosti, 29–30 (1980.), 123–128

Doprinos „Münchenskom krugu“, u: Život umjetnosti, 29–30 (1980.), 166–173

1981.

Prijedlog za Jeana Fouqueta, u: Peristil, 24 (1981.), 41–44

Slika Jacopa Tintoretta s oltara Petra Hektorovića, u: Peristil, 24 (1981.), 49–53

Jedna hipoteza i jedan prijedlog za Girolama da Carpija, u: Peristil, 24 (1981.), 55–61

Contributi e proposte, u: Peristil, 24 (1981.), 79–84

Altre proposte per il Seicento italiano, u: Peristil, 24 (1981.), 85–94

Riječni pejzaž Petra Salopeka, u: Život umjetnosti, 32 (1981.), 64–71

1983.

Neki problemi renesanse i baroka u Hrvatskoj, u: Peristil, 26 (1983.), 37–52

Prijedlog za Jeana Bellegambea, u: Peristil, 26 (1983.), 53–56

Juraj Dalmatinac, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 3–6(1982.), 235–237

Na početku Tkalčićeve, u: Peristil, 26 (1983.), 172–173

Vraćajući se Meduliću, u: Prilozi za povijest umjetnosti u Dalmaciji, 23 (1983.), 245–251

Arijadnina nit, u: Život umjetnosti, 36 (1983.), 62–67

1984.

Nepoznati ciklus Antonija Balestre, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 24 (1984.), 139–150

Prijedlozi za slikarstvo 17. stoljeća u Francuskoj, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 8 (1984.), 73–82

1985.

Dva djela Antonija Vivarinija u Hrvatskoj, u: Peristil, 27–28 (1984.–1985.), 147–150

Jedan vitalistički trenutak Borke Avramove i problem organičke apstrakcije u hrvatskom kiparstvu, u: Život umjetnosti, 39–40 (1985.), 25–34

Tri priloga slikarskoj baštini Dalmacije, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 25 (1985.), 199–206

Prijedlozi i hipoteze za slikarstvo seicenta u Italiji, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 9 (1985.), 63–71

Prijedlozi i upozorenja za Palmu mlađega, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 25 (1985.), 207–218

1986.

Prijedlozi za slikarstvo renesanse i manirizma u Veneciji, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 10 (1986.), 69–81

Prilozi i hipoteze za slikarstvo talijanskog baroka, u: Peristil, 29 (1986.), 77–90

1987.

Ogled o sinkretizmu, u: Peristil, 30 (1987.), 55–60

Un sincretismo appena tracciato, e una sintesi quasi impossibile, u: Peristil, god. XXX, 30 (1987), 61–64

Za Battistu Franca, u: Peristil, 30 (1987.), 69–76

Za Lovru Dobričevića, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 26 (1986.–1987.), 345–378

Za Josipa Račića, u: Život umjetnosti, 41–42 (1987.), 49–59

1988.

Prilozi za mletački Settecento, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 11 (1988.), 159–163

Prijedlozi za slikarstvo mletačkog cinquecenta u Dalmaciji, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 27 (1988.), 213–225

Tematski sustavi, u: Život umjetnosti, 43–44 (1988.), 97–103

1988.

Krugovi koji se šire, u: Peristil, 31–32 (1988.–1989.), 21–25

Još jednom o Meduliću, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 28 (1989.), 119–128

1990.

Djela talijanskih umjetnika iz Seičenta – prijedlozi i rješenja, u: Peristil, 33 (1990.), 65–84, 129

Doprinos Veronežanima, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 29 (1990.), 229–260

Novi prijedlozi za slikarstvo kasne renesanse i baroka, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 14 (1990.), 12–38

Naknadna recenzija – prijedlozi i rješenja (u povodu izložbe „Franjevci na raskršću kultura i civilizacija“, 1988.–1989.), u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 14 (1990.), 39–50

Dobrodošla Atlantida... (ili Plodonosni zidovi), u: Život umjetnosti, 47, 1990., 36–41

1991.

Još jedno djelo Giorgia Margazinisa. Summary, u: Peristil, 34 (1991.), 63–66

Pseudo-Victor, triptih u Dubrovniku. Summary, u: Peristil, 34 (1991.), 67–68

Četiri prijedloga iz hrvatske slikarske baštine, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 31 (1991.), 189–197