Studies published 2021–2022

2023.

Klinika za psihijatriju Vrapče (Bolnička cesta 32, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORICE: Ivana Mance Cipek, Ana Šverko, Sandra Križić Roban, Katarina Horvat-Levaj
SURADNICI: Maja Kamenar, Paolo Mofardin, Jovan Kliska, Mirta Krizman (Špatula d.o.o.)
NARUČITELJ: Ing4 Studio

Župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Čučerju. Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORICE: Katarina Horvat-Levaj, Iva Vidović
SURADNICI: Maja Kamenar, Paolo Mofardin, Irena Šimić
NARUČITELJ: Foretić i sinovi d.o.o.

Dom za starije osobe Medveščak (Martićeva ulica 7, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICA: Lana Lovrenčić
SURADNICI: Paolo Mofardin, Luka Hornung
NARUČITELJ: Jurcon projekt d.o.o.

Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja crkve, samostanskih krila te zgrade kuhinje i blagovaonice samostanskog sklopa sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu
VODITELJ: Boris Dundović
AUTORI: Boris Dundović, Irena Kraševac, Iva Vidović, Sanja Cvetnić
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Družba sestara Milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i arhitektonska snimka postojećega stanja Evangeličke crkve i župnog dvora, Gundulićeva 28 u Zagrebu
VODITELJ: Boris Dundović
AUTORI: Boris Dundović, Irena Kraševac
NARUČITELJ: Evangelička crkvena općina Zagreb

Sklop Kršćanske adventističke crkve (Prilaz Gjure Deželića 77, Zagreb). Valorizacija kulturno-povijesnih vrijednosti postojećih zgrada
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTOR: Boris Dundović
NARUČITELJ: Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb

Konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu zgrade Biskupskog sjemeništa i Klasične gimnazije u Dubrovniku
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Margareta Turkalj Podmanicki, Sandra Križić Roban, Paolo Mofardin, Caludia Pezzi
NARUČITELJ: Dubrovačka biskupija

Konzervatorski elaborat Pustijerna u Dubrovniku – arheološka zona. Pregled istraživanja, valorizacija, prijedlog konzervatorskih smjernica (mapa 1) i arhitektonska snimka postojećega stanja (mapa 2)
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICE: Katarina Horvat-Levaj, Nela Kovačević Bokarica
SURADNICI: Danijela Šapina, Paolo Mofardin, Boris Dundović, Ivana Gobec
NARUČITELJ: Zavod za obnovu Dubrovnika

Konzervatorski elaborat Epidemiološki institut – Zgrada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Rockefellerova 2, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
AUTOR: Josip Belamarić
SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Paolo Mofardin, Mirta Krizman
NARUČITELJ: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Špatula d.o.o.

Konzervatorski elaborat Stari grad Ozalj
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORI: Darka Bilić, Andrej Žmegač
SURADNICI: Maja Bilušić, Paolo Mofardin, Jovan Kliska
NARUČITELJ: Družba „Braća Hrvatskog Zmaja“

Izrada valorizacije Građevnih faza i inventara katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije i sv. Stjepana i Ladislava u Zagrebu
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORI: Željka Čorak, Irena Kraševac, Daniel Premerl, Mirjana Repanić-Braun, Radoslav Tomić, Matko Matija Marušić
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJI: Zagrebačka nadbiskupija / Hrvatski restauratorski zavod

2022.

Konzervatorski elaborat za obnovu Crkve sv. Blaža investitora Zagrebačke nadbiskupije, Župe sv. Blaža u Zagrebu
VODITELJ: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Paolo Mofardin, Mirta Krizman
NARUČITELJ: IVANIŠIN. KABASHI. ARHITEKTI d.o.o.

Restauratorsko-konzervatorski elaborati sa smjernicama za obnovu i prijedlogom prezentacije 13 zgrada u Petrinji: Trg F. Tuđmana 1, 2 i 4; Gundulićeva 1 i 2; Nazorova 8, 10, 13 i 15; Turkulinova 7 i 9; Gupčeva 21 i 23
VODITELJI: Ivana Haničar Buljan, Ratko Vučetić
AUTORI: Ivana Haničar Buljan, Martina Bobinac, Lana Lovrenčić; Matko Matija Marušić, Sanja Sekelj, Iva Vidović
SURADNICI: Mirta Krizman, Ivana Gobec, Marko Ambroš
NARUČITELJ: Grad Petrinja

Konzervatorski elaborat zgrade D Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207
VODITELJ: Katarina Horvat-Levaj
AUTOR: Katarina Horvat-Levaj
SURADNIK: Paolo Mofardin, Ivana Palanović
NARUČITELJ: Jurcon projekt d.o.o.

Integralna konzervatorsko-muzeološka studija zgrade starog vodovoda k.č. 4709/1 K.O. Split, Ulica Domovinskog rata, Split
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORI: Joško Belamarić, Goran Nikšić, Ana Šverko
NARUČITELJ: Grad Split

Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba. Pilot projekt Gornji Grad i Kaptol. Konzervatorski model
VODITELJICA: Katarina Horvat Levaj
AUTORI: Josip Belamarić, Darka Bilić, Boris Dundović, Nela Gubić, Katarina Horvat-Levaj, Sanja Horvatinčić, Sandra Križić Roban, Lana Lovrenčić, Ivana Mance Cipek, Marko Filip Pavković, Daniel Premerl, Sanja Sekalj, Irena Šimić, Daniel Štimac, Ana Šverko, Iva Vidović, Ratko Vučetić, Vlasta Zajec, Danko Zelić, Andrej Žmegač
SURADNICI: Petra Banić, Magdalena Blažić, Boiris Dundović, Ivana Gobec, Ivana Haničar Buljan, Filip Kartelo, Paolo Mofardin, Marijana Petrešević, Danijela Šapina, Irena Šimić
NARUČITELJ: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Dom Hrvatskoga društva likovnih umjetnika – Meštrovićev paviljon (Trg žrtava fašizma 16, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORICE: Irena Kraševac, Tamara Bjažić Klarin, Ljiljana Kolešnik, Katarina Horvat-Levaj
SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU)

Rektorat i Pravni fakultet (Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar-Buljan
AUTORICE: Sandra Križić Roban, Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar-Buljan
SURADNICI: Boris Dundović, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Institut IGH d.d.

Akademija likovnih umjetnosti (Ilica 85, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar-Buljan
AUTORICE: Irena Kraševac, Ana Šverko
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Jurcon projekt d.o.o.

Gliptoteka HAZU (Medvedgradska 2, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar-Buljan
AUTORICE: Ivana Mance Cipek, Ivana Haničar-Buljan
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Upravna zgrada groblja Mirogoj (Aleja Hermanna Bolléa 27, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar-Buljan
AUTORICA: Darka Bilić
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Jurcon projekt d.o.o.

Crkva i nekadašnji benediktinski samostan sv. Marije na Mljetu. Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORI: Ivana Haničar Buljan, Katarina Horvat-Levaj, Ivana Tomas, Radoslav Tomić, Danko Zelić
SURADNICI: Paolo Mofardin, Mirta Krizman (Špatula d.o.o.)
NARUČITELJ: Dubrovačka biskupija

Hrvatsko katoličko sveučilište. Domobranska vojarna i zgrada pisarnice (Ilica 242, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Hrvatsko katoličko sveučilište

Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb). Prijedlog prezentacije historicističkog oslika
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORICE: Katarina Horvat-Levaj, Irena Kraševac
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Institut IGH d.d.

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICE: Katarina Horvat Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICE: Irena Kraševac, Katarina Horvat Levaj
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ing4 Studio

Palača Drašković ili Narodni dom (Opatička ulica 18, Zagreb). Dodatni konzervatorsko-restauratorski elaborat s prijedlogom prezentacije slikanog sloja u interijeru i smjernicama za obradu pročelja
VODITELJICE: Katarina Horvat Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICE: Ana Šverko, Katarina Horvat Levaj
SURADNICI: Paolo Mofardin, Mirta Krizman, d.o.o.
NARUČITELJ: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ing4 Studio

Konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu plemićke kurije / Curiae Nobilitaris kod Orahovice
AUTORI: Ratko Vučetić, Paula Čingel, Dunja Naerlović, Azra Suljić
NARUČITELJ: Radlovac d.d., Ask Atelier d.o.o.

2021.

Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu Osnovne škole Petar Zrinski u Krajiškoj ulici 9 u Zagrebu
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICE: Tamara Bjažić Klarin, Ivana Haničar Buljan
NARUČITELJ: Grad Zagreb

Valorizacija kulturnog krajobraza Rijeke dubrovačke
VODITELJ: Joško Belamarić
AUTORI: Joško Belamarić, Ana Šverko, Igor Belamarić
SURADNICI: Matko Mtija Marušić, Maja Nodari
NARUČITELJ: Dubrovačko-neretvanska županija

Istražni radovi na dvorcu Friedricha Habsburškog u Kneževu
VODITELJI: Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Boris Dundović, Ivana Gobec, Mario Vitez, Oslik d.o.o., Petra Banić
NARUČITELJ: Ministarstvo kulture

Konzervatorski elaborat zgrade vojarne kod Novih vrata u osječkoj Tvrđi
VODITELJI: Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
AUTORI: Andrej Žmegač, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Mario Vitez, Oslik d.o.o., Petra Banić
NARUČITELJ: Agencija za obnovu osječke Tvrđe

Palača Hrvatskog inženjerskog saveza (nekadašnja palača Vranyczany-Dobrinović) (Berislavićeva ulica 6, 8, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
SURADNIK: Paolo Mofardin, Mirta Krizman, Špatula d.o.o.
NARUČITELJ: Hrvatski inženjerski savez

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek (Rooseveltov trg 6, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
SURADNIK: Paolo Mofardin, Mirta Krizman, Špatula d.o.o.
NARUČITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek

Muzej Mimara (Rooseveltov trg 5, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICE: Irena Kraševac, Ana Šverko, Katarina Horvat-Levaj
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Javna ustanova “Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara„– Muzej Mimara

Kuća Majcen-Boranić-Meixner (Gundulićeva ulica 14, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
SURADNICI: Goran Vareško, Marijana Petrešević, Ivana Gobec, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Fil Adria Turis d.o.o., Zagreb

Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba. Pilot projekt Blok 19. Konzervatorski model
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORI: Josip Belamarić, Tamara Bjažić Klarin, Dragan Damjanović, Boris Dundović, Katarina Horvat-Levaj, Sanja Horvatinčić, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Sandra Križić Roban, Ivana Mance, Daniel Premerl, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić, Andrej Žmegač
SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Lucija Bajan, Boris Dundović, Ivana Gobec, Paolo Mofardin, Marijana Petrešević, Irena Šimić, Goran Vareško
NARUČITELJ: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Istraživanja i izrada konzervatorskih elaborata za pet zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti stradalih u potresu 22. ožujka 2020.: Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica (Palača HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, sv. 1; Palača Priester, Strossmayerov trg 2, sv. 2; Palača Vranyczany-Dobrinović, Ulica Andrije Hebranga 1, sv. 3; Palača Drašković ili Narodni dom, Opatička 18, sv. 4; Vila Erlich-Marić, Ulica Ivana Gorana Kovačića 37, sv. 5)
KOORDINATORI: Katarina Horvat-Levaj, akademik Mladen Šćitaroci
AUTORI: Tamara Bjažić Klarin,Katarina Horvat-Levaj, Irena Kraševac, Ivana Mance, Ana Šverko
SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb