Konzervatorske studije i elaborati

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Katarina Horvat-Levaj, Irena Kraševac


Elaborat
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica

Voditeljice istraživanja
Dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.

Autorice
Dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
Dr. sc. Irena Kraševac

Recenzentice
Dr. sc. Ivana Mance
Marijana Sironić, dipl. ing. arh.

Arhitektonska snimka
Studio Kušan d.o.o.
Ivana Kušan, dipl. ing. arh.
Tomislav Kušan, dipl. ing. arh.
ING4 STUDIO
Ana Alar, dipl. ing. arh.

Grafička obrada nacrta
Petra Banić

Fotografije
Paolo Mofardin

Lektura
Rosanda Tometić

Naručitelj
ING4 STUDIO

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada

Nakladnička cjelina
Mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti, Elaborati i konzervatorske studije

Materijalni opis
93 str.; ilustr.

ISBN 978-953-373-001-1

-
Elaborat možete preuzeti ovdje (pdf, 14 MB).

-
Zgrada Kemijskog laboratorija podignuta je 1883./1884. godine prema projektu Hermana Bolléa. Smještaj neorenesansne zgrade navedene namjene na istočnom potezu Zelene potkove bio je višestruko važan. S jedne strane, to je bila druga reprezentativna zgrada nakon palače Hrvatske (Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti (Friedrich von Schmidt, Herman Bollé, 1877.–1884.), smještena kao soliterna građevina javne namjene sred niza perivojnih trgova, čime je konsolidirana koncepcija Zelene potkove. S druge strane, izbor namjene prema najsuvremenijim načelima opremljenoga kemijskog laboratorija svjedočanstvo je napretka znanosti odnosno suvremenosti Sveučilišta u Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća. Za istaknutošću urbanističkog smještaja i ekskluzivnosti namjene ne zaostaje ni oblikovanje zgrade. Izborom neorenesansnog stila, primjenom fasadne opeke u kombinacijom s kamenom te ponavljanjem vanjskoga kvadratičnog tlocrtnog obrisa s rizalitima, zgrada se nadovezuje na ideju Akademijine palače.

No razigranom prostornom kompozicijom s volumenima različite visine i dvama bočnim atrijima te uvođenjem i žbukanih zona na pročeljima nasuprot zatvorenom biaksijalno simetričnom opekom obloženom volumenu Akademijine palače sa središnjim atrijem, Bollé je ostvario istovremeno i komplementarnu i dojmljivo drugačiju arhitektonsku realizaciju. Sastavni dio tako rafinirane arhitektonske cjeline

činila je parkovna interpretacija Akademičkoga (danas Strossmayerova) trga oplemenjenog i skulpturama. Jednako uspjela jest i prenamjena i preoblikovanje zgrade laboratorija u Knjižnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2001.– 2009. godine.

-
Informacije o aktualnim primijenjenim istraživanjima, konzervatorskim elaboratima i podlogama ovdje.