Upute autorima

Autorska prava

Autor obavezno prilaže potpisanu izjavu o izvornosti članka, podrijetlu ilustracija i preuzimanju odgovornosti u slučaju mogućih sporova vezanih uz povredu autorskih prava. Troškove nabavljanja ilustracija, fotografija i arhitektonskih nacrta, u foto-arhivima i drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu autori podmiruju sami.

Opseg teksta i broj likovnih priloga

Opseg članka zajedno s bilješkama ne može biti veći od jednog i pol autorskog arka, odnosno 24 standardne autorske kartice ili 43.200 slovnih znakova s razmacima, a broj ilustracija treba biti proporcionalan opsegu teksta. Redakcija zadržava pravo prihvaćanja i opsežnijih rukopisa.

Predaja i oblikovanje članka

Tekst pisan u »MS-Word for Windows«, fontom »Times New Roman 12«, s proredom 1,5 dodatno se ne formatira, ne postavlja se tekući naslov (Header) niti zaglavlje (Footer).

Tekst i radni likovni prilozi s legendama (JPG, A4-format, 72 točke / pix) šalju se elektronskom poštom na adresu radovi-ipu@ipu.hr, a po završetku postupka recenziranja, ako članak bude prihvaćen za objavljivanje, slikovni prilozi u visokoj rezoluciji dostavljaju se putem internetskog servisa za slanje većih datoteka, osobno (na CD-u ili DVD-u), ili poštom na adresu Instituta, uz napomenu: »Za uredništvo Radova IPU«.

Predani članak mora biti u potpunosti dorađen i opremljen. Poželjno je i korisno da uvodni dio sadrži odredbu teme, podatke o stupnju istraženosti građe o kojoj je riječ i napomenu o znanstvenom doprinosu članka u odnosu na autorova prethodna istraživanja ili radove drugih autora objavljenih na istu temu, ako ih je bilo.

Šalju se tri dokumenta: 1. Prvi za uredništvo sadrži ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove, broj telefona za kontakt ili e-mail-adresu, naslov članka, kratki sažetak / informaciju o temi i znanstvenom doprinosu članka (1.000 slovnih znakova s razmacima), pet do osam ključnih riječi, cjeloviti tekst članka s označenim mjestima ilustracija (sl. 1), i duži sažetak za prevesti na engleski jezik – Summary (3.600 slovnih znakova s razmacima). 2. Drugi za recenzente bez podataka o autoru, a sa svim prije navedenima elementima. 3. Dokument s ilustracijama i legendama. Prvi »predani« elektronski dokument nadalje se tretira kao »original« na kojem se obavljaju sve naknadne intervencije (uredničke, lektorske, autorske), budući da mogućnost umnožavanja dokumenta može rezultirati propustima, za koje redakcija, u slučaju naknadnih intervencija od autora na »primjerku« u svojem računalu, ne odgovara.

Slikovni prilozi

Slikovni prilozi za tisak u digitalnom obliku (u jpeg ili, poželjnije, tiff formatu) moraju biti dostatne rezolucije (minimalno 300 dpi, formata oko 15–18 cm). Arhitektonski nacrti crtani na klasičan način mogu se dostaviti kao originali, kao kopije (veličine do formata A 3), ili u skeniranom obliku. Prikazi moraju biti što kvalitetniji, jasnih i čvrstih linija, bez prevelikih smanjivanja i bar s jednim podatkom na temelju kojega se može odrediti mjerilo nacrta. Ako su nacrti izrađeni na računalu, poželjno je da budu pripremljeni i dostavljeni u pdf-formatu.

Ilustracije treba označiti rednim brojevima, povezati ih s legendama i u tekstu članka označiti mjesto gdje se na njih referira (sl. 1.).

-
Upute autorima i upute za cititanje možete preuzeti ovdje.