Za obnovu Zagreba

Aktivnosti Instituta u obnovi Zagreba

Tijekom šest desetljeća svojega djelovanja (1961.–2021.) Institut za povijest umjetnosti kao krovna znanstvena institucija za istraživanje nacionalne povijesnoumjetničke baštine od antike do suvremene umjetnosti, posebnu je pozornost posvetio istraživanju Zagreba. Imajući ujedno iskustvo na istraživanju i revitalizaciji drugih urbanih cjelina, poput obnove Dubrovnika nakon potresa 1979., Institut se uključio u obnovu Zagreba odmah nakon potresa 22. ožujka 2020. godine.

Angažman je višestruki, od dokumentiranja razorene graditeljske baštine (arhitektonsko i fotografsko snimanje), preko savjetodavne uloge (članstvo u Stručnom savjetu ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH, članstvo u Povjerenstvu za konstrukcijsku obnovu Ministarstva kulture i medija RH, konzultatntska suradnja s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode), do izrade konzervatorskih elaborata.

Stručnjaci Instituta uključeni su i u multidisciplinarni Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Zagreba, koji vodi Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba. Program je uvršten u Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-Moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21; čl. 12), a Institut za povijest umjetnosti preuzeo je izradu konzervatorskog modela obnove.

U okviru spomenutog Programa, kao pilot-projekt izrađen je model za Blok 19 (između Ilice, Frankopanske, Dalmatinske i Medulićeve ulice), a u tijeku je istraživanje dvaju oglednih blokova na Gornjem gradu (između Trga svetog Marka, Ćirilometodske, Vitezovićeve, Habdelićeve i Kamenite ulice) i Kaptolu (Opatovina).

Konzervatorski elaborati proizašli iz navedenog rada imaju s jedne strane karakter temeljnih dokumenata za obnovu pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara i vrijednih građevina unutar povijesne jezgre, a s druge strane predstavljaju stručno-znanstvene knjige o graditeljskoj baštini Zagreba.

Konzervatorski elaborati objavljeni su kao recenzirana mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti, dostupna u otvorenom pristupu ovdje.

    Preporučeni online resursi i osnovne informacije o dokumentaciji kojom Institut raspolaže potražite ovdje

    -
    Povezana obavijest ovdje.