Dokumentacija

Za obnovu Banovine – korisni izvori

Resursi dostupni u Institutu za povijest umjetnosti

U planotečnom i fototečnom fondu te knjižnici Instituta za povijest umjetnosti pohranjena je raznovrsna građa o graditeljskoj i kulturnoj baštini Gline, Hrvatske Kostajnice, Petrinje, Siska, Topuskog te pripadajućih sela (Blinja, Bok, Bok Palanječki, Brest Pokupski, Čuntić, Dužica, Glina, Gora, Gornja Budičina, Gornje Komarevo, Gušće, Hrastelnica, Hrastovica, Hrašća, Hrvatska Kostajnica, Kupčina, Letovanci, Mala Gorica, Palanjek Pokupski, Petrinja, Prelošćica, Sela kod Siska, Sisak, Slavetić, Sošice, Stara Drenčina, Stari Brod, Stari Farkašić, Strašnik, Taborište, Topusko, Vurot, Žažina i dr.).

Za teme povijesti umjetnosti, arhitekture i urbanizma ove regije referentni izvori okupljeni su u osobnim arhivskim fondovima:

Preporučeni online resursi i ustanove

Katastar – portal za pretragu katastarskih čestica s podacima o kvadraturi, namjeni i vlasništvu

Geoportal – portal nacionalne infrastrukture prostornih podataka koji omogućuje mjerenje dužina i površina na različitim podlogama (primjeri: ortofoto danas, ortofoto 1968., topografske karte, Hrvatske osnovne karte itd.)

  • MAPIRE – portal povijesnih karata i katastara (GIS; pretraga po nazivu mjesta)
  • Hungaricana – portal digitaliziranih resursa mađarske kulturne baštine

-
Povezana obavijest ovdje.