Novosti
Aktualno

Za obnovu Banovine

U razornim potresima koji su potkraj prosinca 2020. godine pogodili Banovinu, uz ljudske žrtve i golemu materijalnu štetu, teško je stradala graditeljska i kulturna baština.

Uz razorene povijesne jezgre gradova i naselja – Sisak, Petrinja, Glina, Topusko, Hrvatska Kostajnica, oštećeni su i pojedinačni spomenici, od sačuvanih fortifikacija ovoga nekada pograničnog kraja (Banska krajina), do crkava, građenih u razdoblju od srednjeg vijeka do 19. stoljeća, te profane javne i stambene arhitekture iz 18., 19. i 20. stoljeća.

Zbog kulturno-povijesne važnosti i visoke kvalitete arhitektonske i umjetničke baštine, područje Banovine odavno je u fokusu interesa istraživača Instituta za povijest umjetnosti, što je rezultiralo brojnim objavljenim knjigama, člancima i konzervatorskim studijama, te bogatom dokumentacijom – arhitektonskim nacrtima i fotografijama, koja je pohranjena u dokumentacijskim i osobnim arhivskim fondovima u Institutu.

Odmah nakon prvog od razornih potresa Institut je sve svoje snage i dokumentaciju stavio na raspolaganje Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, tj. konzervatorskoj službi mjerodavnoj za cjelokupno graditeljsko nasljeđe te Sisačkoj biskupiji koja skrbi za sakralnu baštinu.

Vjerujemo da ćemo našim znanjem, terenskim istraživanjima i raspoloživom dokumentacijom moći pridonijeti što bržoj i što kvalitetnijoj obnovi u potresu oštećenih gradova, naselja te pojedinačnih arhitektonskih spomenika i umjetnina.

Osnovne informacije o korisnim izvorima o Banovini kojima Institut raspolaže potražite ovdje.

-
Kontakti:
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, ravnateljica
Ivana Haničar Buljan, d.i.a., pomoćnica ravnateljice