Novosti
Najava

Iz arhiva Aleksandera Lasla

Naslovna ilustracija: Nacrt grada Zagreba, Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger, 1911. (izvor: Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zbirka zemljovida i atlasa NSK, https://digitalna.nsk.hr/pb/?object=info&id=16988

Institut za povijest umjetnosti u nakladničkoj seriji Mala biblioteka priprema izdanje knjige odabranih tekstova arhitekta, teoretičara i povjesničara arhitekture Zagreba Aleksandera Lasla (1950.–2014.), čiji osobni arhiv je pohranjen u Institutu za povijest umjetnosti (od 2018. godine).

Tekstovi okupljeni u ovom izdanju posvećeni su pojedinim povijesno-stilskim razdobljima, tipologijama ili opusima arhitekata od sredine 1880-ih godina do izbijanja Drugoga svjetskog rata – od historicizma i secesije, preko protofunkcionalizma i neo-neoklasicizma do novoga građenja. U svim tekstovima Aleksander Laslo konzistentno ukazuje na srednjeeuropsku potku, kontinuitet modernizacijskih procesa i autentičnosti lokalne, primarno zagrebačke arhitekture.

Sabrani tekstovi opremljeni opsežnom vizualnom dokumentacijom, istovremeno kreiraju i vode nas kroz imaginarij zagrebačke arhitekture. Zasnivaju se na dugogodišnjem, sustavnom i kritičkom istraživanju te predstavljaju kreativne interpretacije meritornog tumača nagrađenog za svoj rad prestižnim nagradama Grada Zagreba „Vladimir Nazor“ te Udruženja hrvatskih arhitekata „Neven Šegvić“.

Izbor tekstova koji će biti objavljeni knjizi:

-
Kontakt: Tamara Bjažić Klarin