Katalog arhiva

Donacija Đurđica Cvitanović

Oznaka: IPU-ADO-DC

Donacija Đurđice Cvitanović (Gospić, 1. 3. 1924. – Zagreb, 12. 5. 2009.) obuhvaća istraživačku dokumentaciju vezanu uz spomenike sakralne arhitekture (rukopisi, korespondencija, izvještaji, bibliografije, fotografije, razglednice, nacrti, studije, hemeroteka). Obuhvaća 18 arhivskih kutija (s oko 900 fotografija), 1 registrator, 1 kutiju dijapozitiva, 3 fascikla, 2 svežnja i 2 ukoričene knjige. Zbirka je formirana 2009., a stručna obrada započeta je 2012. kada je za osobni fond izrađen djelomičan arhivski analitički popis (Filip Turković Krnjak). Značajan dio fonda je i Ex libris Đ. Cvitanović. Vrste građe su rukopisi, spisi, fotografije, negativi, dijapozitivi, a vrsta medija su papir, fotopapir, fotonegativ, kontakt fotografija i dijapozitiv. U Radovima Instituta za povijest umjetnosti 28 (2004.) objavljen je tekst Ivanke Reberski o povijesnoumjetničkom doprinosu te bibliografija radova Đurđice Cvitanović.