Arhiva brojeva

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 28 (2004)

Broj 28 (2004)

Cijena: 1,99 €


Glavni i odgovorni urednik
Mirjana Repanić- Braun

Uredništvo
Marcel Bačić, Vladimir Marković, Tonko Maroević, Milan Pelc, Ivan Tenšek, Mirjana Repanić-Braun
Uredničko vijeće: Ivo Babić, Elmar Brohl, Geza Galavics, Ivo Maroević, Silvia Meloni Trkulja, Ivo Petricioli, Götz Pochat, Andrej Smrekar, Marino Viganò

Impresum

Temat
Posvećeno Doris Baričević, Đurđici Cvitanović i Olgi Maruševski

Riječ urednice

10‒15
Ivanka Reberski
Posvećenost umjetničkoj baštini – O prinosima dr. sc. Đurđice Cvitanović hrvatskoj povijesti umjetnosti

16‒19
Iva Cvitan
Đurđica Cvitanović – Bibliografija

20‒23
Nela Tarbuk
Skica za portret Doris Baričević ili život posvećen skulpturi – Temeljna istraživanja baroknog kiparstva u sjevernoj Hrvatskoj

24‒27
Iva Cvitan, Vlasta Zajec
Doris Baričević – Bibliografija

28‒32
Irena Kraševac
Fascinacija historizmom – Doprinos Olge Maruševski hrvatskoj povijesti umjetnosti devetnaestoga stoljeća

33‒37
Iva Cvitan
Olga Maruševski – Bibliografija

38‒51
Anđelko Badurina
Iluminacije glagoljskih rukopisa u Beču
Illuminations of Glagolitic Manuscripts in Vienna

52‒63
Predrag Marković
Prijedlog ikonološke interpretacije „Firentinčeve katedrale“ – Prostor i vrijeme Dalmacije u drugoj polovini 15. stoljeća
Proposal for an Iconological Interpretation of Šibenik Cathedral – Space and Time in Dalmatia in the Second Half of the 15th century

64‒77
Andrej Žmegač
Utvrda franjevačkog samostana na Lopudu
The Fort of the Franciscan Monastery on Lopud

78‒85
Vladimir Marković
Svetohranište Veroneseova poliptiha u Vrboskoj
The Tabernacle of Veronese’s Polyptych in Vrboska

86‒95
Sanja Cvetnić
Portreti Leandra Bassana u Hrvatskoj
Portraits of Leandro Bassano in Croatia

96‒113
Daniel Premerl
Podrijetlo i maniristička preobrazba all’antica motiva i oltar Imena Isusova u crkvi sv. Dominika u Trogiru
The Formation and Mannerist Transformation of all’antica Motifs – an aedicule, caryatids, and reclining figures on a pediment – and the Name of Jesus altarpiece in the St. Dominic church in Trogir

114‒125
Dubravka Botica
Gotika u baroku. Problemi stila u arhitekturi 17. stoljeća na izabranim primjerima
Gothic in the Baroque. The problem of style in the architecture of the 17th century with selected examples

126‒133
Radoslav Tomić
Slike Gregorija Lazzarinija u Zadru
Paintings by Gregorio Lazzarini in Zadar

134‒145
Višnja Bralić
Doprinosi opusu Girolama Brusaferra
Contributions to the Oeuvre of Girolamo Brusaferro

146‒161
Ivana Prijatelj Pavičić, Lovorka Čoralić
Prilog poznavanju dvaju oltara u bolskoj dominikanskoj samostanskoj crkvi
Contribution to the Understanding of Two Altars in the Bol Dominican Monastery Church

162‒175
Vinicije B. Lupis
O napuljskom zlatarstvu u Dubrovniku i okolici
Neapolitan Goldsmith Work in Dubrovnik and Environs

176‒187
Mirjana Repanić-Braun
Djela bečkog slikara Antona Herzoga u Valpovu i Vukovaru
Works of the Viennese Painter Anton Herzog in Valpovo and Vukovar

188‒207
Zlatko Uzelac
Tvrđavska crkva sv. Ane Johanna Lucasa von Hildebrandta iz 1743. godine u Slavonskom Brodu
The Church of St Anne of Brod Fort in Slavonski Brod – a work of Johann Lukas von Hildebrandt of 1743

208‒231
Katarina Horvat-Levaj
Katedrala sv. Terezije u Požegi
The Cathedral of St Theresa in Požega

232‒241
Nela Tarbuk
Barokni ormari u zavjetnoj crkvi sv. Marije Jeruzalemske na Trškom vrhu
Baroque Cabinets in the Votive Church of St Mary of Jerusalem at Trški Vrh

242‒249
Jadranka Damjanov
Komunikacijske strukture baroknih dvoraca Hrvatskog zagorja
Communication Structures in the Baroque Palaces of Hrvatsko Zagorje

250‒269
Snješka Knežević
Nadbiskupski / Langov trg: mijene i poništenje
Archiepiscopal / Lang’s Square: Modifications and Destruction

270‒281
Željka Čorak
Sv. Mihovil u Ovčarevu između historije i historicizma
St Michael in Ovčarevo between History and Historicism

282‒295
Irena Kraševac
Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Macincu – primjer kvalitetnoga neogotičkog Gesamtkunstwerka
The Church in Macinec – an Example of High Quality Neo-Gothic Gesamtkunstwerk in NW Croatia

296‒307
Dragan Damjanović
Projekti za osječku župnu crkvu svetih Petra i Pavla i njihov autor Franz Langenberg
Plans for the Osijek Parish Church of SS. Peter and Paul and their author Franz Langenberg

308‒323
Frano Dulibić
Pretpovijest i počeci karikature u Hrvatskoj
The Prehistory and Beginnings of Caricature in Croatia

324‒335
Ivana Mance
Glasnik Družtva za umjetnost i umjetni obrt – pitanja stila i popularizacija umjetnosti
The Journal Glasnik Družtva za umjetnost i umjetni obrt Questions of Style and the Popularisation of Art

336‒347
Jasna Galjer
Plakati za Zagrebački zbor 1926. (Prilog redefiniranju povijesti hrvatskog plakata)
Posters for the Zagreb Fair, 1926 (Contribution to a redefinition of the Croatian poster)

348‒365
Julija Lozzi-Barković
Najamne stambene zgrade međuratnog Sušaka
The Architecture of Rental Housing in Sušak between the Wars

366‒377
Sandra Križić Roban
Pred zidom: strah od praznine. Teorijski prilog suvremenoj raspravi o problematici javne plastike
Before the Wall: Horror of the Vacuum. Theoretical contributions to the contemporary debate on the problem of public sculpture

378‒391
Ivo Maroević
Određivanje središta i ne-središta
Determining the Centre and the Non-Centre

Cijena: 1,99 €