O Institutu

Djelatnost

Institut za povijest umjetnosti javna je znanstvena ustanova osnovana 1961. godine sa svrhom unapređenja i usustavljivanja znanstvenog rada na proučavanju nacionalne povijesnoumjetničke baštine.

Djelatnosti Instituta su: znanstvena i primijenjena istraživanja u području humanističkih znanosti – polje povijesti umjetnosti, i pripadnim interdisciplinarnim područjima vezanim uz povijest umjetnosti, bibliotečno-dokumentacijska i izdavačka djelatnost, sudjelovanje u procesu visokog obrazovanja, znanstvenog osposobljavanja i obrazovanja odraslih, te promicanje povijesti umjetnosti kao humanističke discipline važne za razvoj društva.

Djelatnosti Instituta obuhvaćaju:

 • istraživanje hrvatske umjetničke baštine i njezinu znanstveno-teorijsku interpretaciju kroz provedbu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata
 • obradu i sistematizaciju povijesnoumjetničke građe
 • objavljivanje rezultata istraživanja
 • knjižničnu djelatnost
 • dokumentacijsku djelatnost
 • samostalnu izdavačku djelatnost
 • organiziranje znanstvenih skupova nacionalnog i međunarodnog značenja
 • suradnju s visokim učilištima u znanstvenom radu i izvođenju studijskih programa
 • izradu, prikupljanje i znanstvenu obradu arhitektonske i fotografske dokumentacije
 • suradnju na zaštiti i obnovi spomenika
 • suradnju u prostornom planiranju
 • suradnju u muzejsko-galerijskom radu i drugim srodnim djelatnostima
 • stvaranje odgovarajućega informacijskog sustava
 • popularizaciju istraživanja u području povijesti umjetnosti
 • suradnju sa znanstvenim i stručnim ustanovama u zemlji i inozemstvu
 • izradu konzervatorski studija, elaborata i ekspertiza
 • davanje stručnih mišljenja i prijedloga iz područja djelatnosti Instituta.

Program se zasniva na kontinuiranom znanstvenom istraživanju nacionalne spomeničke baštine, kroz ugovorne znanstvenoistraživačke projekte i kroz različite nacionalne i internacionalne temporarne projekte (izložbe, ciljana istraživanja, kulturno-znanstvene manifestacije).

Kao središnja ustanova za izradu i održavanje znanstvene i dokumentacijske infrastrukture za hrvatsku povijest umjetnosti Institut kontinuirano izgrađuje specijalističku knjižnicu, fototeku i planoteku te različite specijalističke baze podataka.

S ciljem prezentacije rezultata istraživanja članova Instituta i drugih znanstvenika Institut je 1980-ih godina pokrenuo specijalističku nakladničku djelatnost, koja se odvija kroz objavljivanje tri časopisa – Radovi Instituta za povijest umjetnosti (znanstveni), Život umjetnosti (stručno-znanstveni) i Kvartal (stručni) te objavljivanje knjiga u više znanstvenih serija.

Težeći za povezanošću s visokoškolskim obrazovanjem Institut surađuje s visokim učilištima u Hrvatskoj i inozemstvu, u znanstvenom radu i izvođenju studijskih programa.

Institut daje svoj doprinos popularizaciji znanosti sudjelovanjem znanstvenika i stručnih suradnika u medijskim projektima, radio i TV emisijama, te različitim javnim nastupima i manifestacijama.