Nakladništvo

Kvartal ‒ kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj

Kvartal je stručni časopis koji prati tekuća zbivanja na području povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. U njemu se objavljuju recenzije i prikazi odabranih novih izdanja i izložbi, razgovori s povjesničarima umjetnosti i likovnim umjetnicima, tekstovi vezani uz pojedina aktualna pitanja i probleme u struci, tekstovi kojima se prezentira primarna istraživačka djelatnost, kao i prikazi konzervatorskih i restauratorskih projekata te stručnih i znanstvenih skupova. Okosnicu uređivačkog koncepta čini nastojanje za afirmacijom utemeljenog kritičkog promišljanja vitalnih problema i pitanja povijesnoumjetničke struke u Hrvatskoj.

ISSN (tiskano izdanje) 1334-8671
ISSN (online izdanje) 1845-4356

Glavni i odgovorni urednik
Petar Prelog

Uredništvo
Darka Bilić, Boris Dundović, Andrej Žmegač

Lektura
Dunja Aleraj Lončarić

Grafički dizajn
Mario Aničić

Tipografija
Brioni i Lumin Sans [N. Đurek i P. Biľak]

Upute autorima i suradnicima možete preuzeti ovdje.
Časopis Kvartal možete čitati i naručiti online.
Časopis je u otvorenom pristupu dostupan i na portalu Hrčak.

Kontakt
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb, Hrvatska
T. 01 6112 047
F. 01 6112 742
E. kvartal / ipu.hr

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu