Znanstveni projekti
HRZZ projekt

Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940.

O projektu
Predmet istraživanja je stambena arhitektura Donjega grada – njezine tipološke, morfološke, stilske i konstruktivne značajke te umjetničko-obrtna oprema koja ukazuje na kulturu stanovanja, realiziranu u razdoblju od prvog velikog zagrebačkog potresa 1880. do 1940., razdoblja u kojem se Zagreb transformira u kulturno, privredno, trgovačko i novčarsko središte Hrvatske s najvišim sociokulturnim aspiracijama građanstva. Ovaj korpus je zajedno s proširenjem gradskog stanovanja, reprezentativnim potezom trgova i perivoja Zelene potkove, ujedno je i glavna urbana supstanca Zagreba koja mu je dala naličje srednjoeuropske metropole i kreirala njegov identiteta. Oba su produkt visoke kulture gradogradnje i stanovanja – striktno zacrtanih pravila (građevni red, regulatorne osnove), zajedničkog djelovanja urbanista i graditelja tj. arhitekata koji ih sukreiraju i poštuju te investitora – građanske klase željne javne promocije. U gospodarstvenim i kulturnim strukturalnim promjenama koje su težile metropolizaciji, Zagreb se oslanja na Beč i druge srednjoeuropske uzore. Obnova Donjega grada nakon potresa 2020. godine suočila nas je s problemom nedovoljne istraženosti i valorizacije njegove arhitektonske baštine – slabim poznavanjem pojedinačnih arhitektonskih ostvarenja, atributivnim problemima vezanim uz arhitekte i graditelje, te daljnjom devastacijom izvornih pročelja i interijera. Ti se problemi najjasnije čitaju u urbanom tkivu gradskih blokova, sačinjenih od pojedinačnih primjera stambene arhitekture, već pri osnovnoj analizi dostupne arhivske i dokumentacijske građe. Projekt će se provoditi kroz interdisciplinarno povijesno-umjetničko, povijesno i sociološko istraživanje stambene arhitekture na odabranom području zagrebačkog Donjega grada.

Aktivnosti članova istraživačkog tima pratite ovdje.

Objavljene radove i rezultate projekta pratite u sustavu CroRIS.

Voditeljica projekta
dr. sc. Irena Kraševac, Institut za povijest umjetnosti

Istraživački tim
dr. sc. Marina Bagarić, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, Institut za povijest umjetnosti
dr. sc. Vanja Brdar Mustapić, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Boris Dundović, mag. ing. arch. i konzervator arhitekt, Institut za povijest umjetnosti
Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh., Institut za povijest umjetnosti
dr. sc. Katarina Horvat, Državni arhiv u Zagrebu
dr .sc. Katarina Horvat-Levaj, Institut za povijest umjetnosti
dr. sc. Ivana Mance Cipek, Institut za povijest umjetnosti
dr. sc. Branko Ostajmer, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Irena Šimić, dipl. pov. umj., Institut za povijest umjetnosti
izv. prof. dr. sc. Jana Vukić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Akronim projekta: ARHZAG

Trajanje projekta: 18. 12. 2023.–17. 12. 2027.

-Kompetitivni znanstveno-istraživački projekt provodi se uz podršku Hrvatske zaklade za znanost, a vodi se pod šifrom IP-2022-10-9503.

#ARHZAG #IPU #HRZZ