Znanstveni projekti
Projekt ustanove

Između srednje Europe i Mediterana – umjetnička baština kontinentalne Hrvatske u srednjem i ranom novom vijeku

O projektu
Istraživanja će biti usmjerena na neistražene ili manje istražene fenomene likovnih umjetnosti nastale pod pokroviteljstvom naručitelja iz kontinentalne Hrvatske u srednjem i ranom novom vijeku. Veći dio istraživanja bit će usmjeren na likovnu baštinu povijesne Zagrebačke biskupije. Istraživat će se grafičke ilustracije kao medij vizualne komunikacije različitih slojeva značenja (misali, brevijari, vedute hrvatskih gradova, grafički prikazi hodočasničkih mjesta, itd). Istraživanja će usto biti usmjerena na naručiteljsku djelatnost zagrebačkih biskupa i kanonika u inozemstvu odnosno na visokoškolskim ustanovama Stolnog kaptola u Bolonji (Ilirsko-ugarski kolegij) i Beču (Hrvatski kolegij). Usto će se istraživati i oprema unutrašnjosti crkava: primjerice, oltari u crkvama u Daruvaru, Pakracu, Donjoj Voći, zatim zidne slike (izradit će se baza podataka čitavog korpusa), štuko uresi i drugo. Interpretativni naglasak bit će na značenjskom odnosno komunikacijskom aspektu umjetničkog djela (naručitelji, ikonografija, reprezentacija). Manji dio istraživanja bit će usmjeren na istraživanje sakralne arhitekture, prostorne organizacije i razvoja gradova i naselja na Baniji odnosno u Vojnoj krajini.

Aktivnosti članova istraživačke grupe pratite ovdje.

Objavljene radove i rezultate projekta pratite u sustavu CroRIS.

Voditelj projekta
dr. sc. Daniel Premerl

Istraživački tim
dr. sc. Milan Pelc
dr. sc. Daniel Premerl
dr. sc. Mirjana Repanić-Braun
Iva Vidović
dr. sc. Vlasta Zajec

Trajanje projekta: 2023.–2027.

Akronim projekta: ISEM

Interne istraživačke projekte financira Europska unija – NextGenerationEU iz sredstava osiguranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.–2026. (NPOO). Iznos njihova financiranja ugovoren je Programskim ugovorom u okviru izvedbene proračunske komponente Instituta za povijest umjetnosti.

#ISEM #IPU #MZO #NPOO #NEXTGENERATIONEU