Obavijesti
Predstavljanje knjige

Shaping Revolutionary Memory

Predstavljanje knjige „Shaping Revolutionary Memory: The Production of Monuments in Socialist Yugoslavia“ (Igor Zabel Association for Culture and Theory, Ljubljana – Archive Books, Berlin, 2023) održat će se u Muzeju suvremene umjetnosti u petak, 13. listopada 2023. u 18:00 sati. Razgovor s urednicama Sanjom Horvatinčić i Beti Žerovc moderira Lujo Parežanin, nezavisni istraživač, novinar i glazbenik.

-
Publikacija predstavlja sveobuhvatan pregled spomeničke produkcije u socijalističkoj Jugoslaviji (1945.–1991.) posvećene antifašističkoj Narodnooslobodilačkoj borbi u Drugom svjetskom ratu i socijalističkoj revoluciji. Od raspada Jugoslavije 1990-ih spomenici su doživjeli različite sudbine, od zanemarivanja i uništavanja do svjetske slave koju je stvorila visokomodernistička vizualna dopadljivost jednog dijela tog spomeničkog korpusa. Međutim, puni opseg, raznolikost i složeni kontekst jugoslavenskog spomeničkog stvaralaštva, uključujući njegova različita proturječja, ostali su uglavnom neistraženi.

Knjiga nudi temeljito, interdisciplinarno istraživanje ovog fenomena i bogatu vizualnu građu za ispitivanje njegovih ključnih karakteristika i specifičnosti: Koje su memorijalne prakse i komemorativne tradicije prethodile razvoju spomeničkog stvaralaštva u socijalizmu? Tko je bio naručitelj tih spomenika i kako je jugoslavenska kulturna politika i politika sjećanja utjecala na njihovu proizvodnju? Tko su bili njihovi autori i što je odredilo njihova formalna i tipološka obilježja? Kako je jugoslavenska spomenička produkcija bila povezana sa srodnim aktivnostima u inozemstvu? Koje su se komemorativne prakse razvile oko spomenika? Kakva je valorizacija i recepcija tog nasljeđa danas, kako u post-jugoslavenskim državama, tako i u međunarodnoj javnosti?

-
Sanja Horvatin
čić je znanstvena suradnica na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Njezino istraživanje usmjereno je na proizvodnju spomenika i kulture sjećanja u socijalističkoj Jugoslaviji, kao i na politike baštine i sjećanja u postsocijalističkom kontekstu.

Beti Žerovc slovenska je povjesničarka umjetnosti i teoretičarka umjetnosti. Predaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Područja njezina istraživanja su vizualna umjetnost i umjetnički sistem od sredine devetnaestog stoljeća, s fokusom na njihovu ulogu u društvu.

Više o knjizi ovdje.

-
Kontakt: Sanja Horvatinčić