Studies and surveys

Akademija likovnih umjetnosti

Irena Kraševac, Ana Šverko


Elaborat
Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti (Ilica 85, Zagreb). Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica

Autorice
dr. sc. Irena Kraševac
dr. sc. Ana Šverko

Arhitektonska snimka
Jurcon projekt, Ivana Kosier
Czeisberger, dipl. ing. arh.

Grafička obrada nacrta
Lucija Ćurković

Fotografije
Paolo Mofardin
Arhiv i Dokumentacija Akademije likovnih umjetnosti
Grad Zagreb, Gradski zavod za zašititu spomenika kulture i prirode

Restauratorsko sondiranje
Studio OEL d.o.o., Vinko Pešorda

Lektura
Rosanda Tometić

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada

Voditeljice istraživanja
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.

Naručitelj
Jurcon projekt d.o.o.

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, listopad 2022.

Nakladnička cjelina
Mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti, Elaborati i konzervatorske studije

Materijalni opis
80 str.; ilustr.

ISBN 978-953-373-017-2

-
Elaborat možete preuzeti ovdje (pdf, 13,2 MB).

-
Informacije o aktualnim primijenjenim istraživanjima, konzervatorskim elaboratima i podlogama ovdje.