Studije i elaborati

Kontakt:

Ivana Haničar Buljan, d.i.a.
T. 01 6112 728
E. ihanicar@ipu.hr

-
Studije i elaborati rezultat su primijenjenih istraživanja koja u fokusu imaju primarno spomeničke i urbane cjeline. Provode se kao dio znanstvenog programa Instituta a ostvaruju se u suradnji istraživača znanstvenika i stručnih suradnika, temeljem neposrednog terenskog istraživanja i dokumentiranja, prethodnog arhivskog istraživanja te naknadne interpretacije i stručne prezentacije spomeničkog kompleksa, pojedinačnog kulturnog dobra ili povijesne cjeline. Ovaj tip projektnih aktivnosti potvrda je dugogodišnje tradicije prisutnosti Instituta u polju praktičnih istraživanja spomeničke baštine i njezine zaštite, pri čemu se plodonosnom pokazuje suradnja s naručiteljima u nadležnim javnim ustanovama i službama.