Studies and surveys

Blok 19 – konzervatorski model

Katarina Horvat-Levaj (et. al.)


Elaborat
Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba. Blok 19 – konzervatorski model

Voditeljica istraživanja
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj

Stručni savjet
Alan Braun, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Dragan Damjanović
Stipe Tutiš, prof.

Recenzenti
Akademik Vladimir Marković
Dr. sc. Petar Prelog

Istraživači
dr. sc. Josip Belamarić
dr. sc. Tamara Bjažić Klarin
prof. dr. sc. Dragan Damjanović
Boris Dundović, mag. ing. arch.
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
dr. sc. Sanja Horvatinčić
dr. sc. Ljiljana Kolešnik
dr. sc. Irena Kraševac
dr. sc. Sandra Križić Roban
dr. sc. Ivana Mance
dr. sc. Daniel Premerl
dr. sc. Ana Šverko
dr. sc. Ratko Vučetić
dr. sc. Danko Zelić
dr. sc. Andrej Žmegač

Stručni suradnici
Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.
Lucija Bajan
Boris Dundović, mag. ing. arch.
Damir Gobec
Ivana Gobec, dipl. ing. arh.
Paolo Mofardin, fotograf
Marijana Petrešević, dipl. ing. arh.
Irena Šimić, dipl. pov. umj.
Goran Vareško, dipl. ing. arh.

Kazala
Lina Šojat

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada

Lektura
Rosanda Tometić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.

Nakladnička cjelina
Mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti

Materijalni opis
310 str.; ilustr.

ISBN: 978-953-7875-95-4

-
Elaborat o povijesno-prostornom razvoju, arhitekturi, valorizaciji i prijedlogu konzervatorskih smjernice te katalogom kuća u Bloku 19 u povijesnog jezgri Grada Zagreba možete preuzeti ovdje (pdf, 34 MB).

-
Elaborat je dio serije sektorskih studija pripremljenih za potrebe Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba, koji kao nositelj i voditelj projekta izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba. Dijelovi sektorskih studija međusobno se usklađuju i dodatno unaprjeđuju koordinacijama i istraživanjima koja su u tijeku. Sve sektorske studije dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda.

-
Informacije o aktualnim primijenjenim istraživanjima, konzervatorskim elaboratima i podlogama ovdje.