Kriteriji i urednički postupak

Radovi Instituta za povijest umjetnosti znanstveni je časopis otvoren istraživačima koji u svojim člancima donose nova saznanja, teorije i interpretacije iz polja povijesti umjetnosti. Uz priloge koji se bave poviješću umjetnosti u Hrvatskoj i njezinim širim kontekstom, dobrodošli su i radovi s relevantnim temama iz srednjoeuropskog i općenito europskog kulturno-umjetničkog kruga. Razmatraju se isključivo u potpunosti dovršeni tekstovi uređeni prema uputama za autore i opremljeni kvalitetnim likovnim prilozima (ako su predviđeni).

U časopisu se objavljuju izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi koji prethodno nisu objavljeni u nekom drugom tiskanom i elektronskom mediju. Ako uredništvo zaključi da članak tematikom ne odgovara koncepciji časopisa, da je nepotpun, preopširan, slabo strukturiran ili da je dio već objavljene veće cjeline, u odnosu na koju ne donosi ništa novo, može ga uz obrazloženje odbiti prije nego što ga podvrgne postupku recenziranja.

Integralni radovi objavljuju se na hrvatskom ili nekom od svjetskih jezika (engleski, njemački ili talijanski). Uredništvo osigurava lekturu, korekturu i redakturu tekstova na hrvatskom te prijevod hrvatskih sažetaka, legendi i ključnih riječi na engleski jezik. Za kvalitetan prijevod, profesionalnu lekturu i korekturu članka pisanih na engleskom, njemačkom, francuskom ili talijanskom te za podmirenje uz to povezanih troškova autori će se pobrinuti sami.

U aktualnom će broju biti objavljeni članci koji u redakciju stignu do 31. svibnja, a ispunjavaju gore navedene kriterije i dobiju dvije pozitivne recenzije. Članci prispjeli nakon toga datuma u tekućoj godini bit će razmatrani za objavljivanje u idućem broju.

Tekst objavljen u Radovima IPU autor ne smije objaviti drugdje bez dozvole uredništva, a i tada samo uz podatak o tome gdje je objavljen prvi put. Članci se ne honoriraju, a autor dobiva jedan besplatni primjerak časopisa i separat u digitalnom obliku.