Upute recenzentima

Profil časopisa i kategorizacija članaka

Radovi Instituta za povijest umjetnosti je znanstveni časopis koji objavljuje prethodno neobjavljene izvorne znanstvene članke (neobjavljeni rezultati istraživanja, nove i utemeljene povijesnoumjetničke interpretacije), pregledne članke (izvorni i kritički prikazi tematske cjeline ili njezina dijela, u istraživanju kojih i sam autor aktivno sudjeluje), a u iznimnim slučajevima i stručne članke (radovi koji sadrže korisne priloge iz struke i za struku a ne moraju predstavljati izvorna istraživanja), ako obrađuju važnu i zanimljivu temu. Tematski fokus časopisa je povijest umjetnosti u Hrvatskoj te njezin širi kontekst, kojem pripadaju i relevantne teme iz srednjoeuropskog i općenito europskog kulturno-umjetničkog kruga. Slabo strukturirani članci, oni neadekvatno elaboriranih teza te članci koji se bave beznačajnim temama smatraju se neprimjerenima profilu časopisa.

Evaluacija članka

U recenziji se ocjenjuje znanstvena izvornost članka, struktura teksta i njegova preglednost, korektan odnos autora u citiranju i komentiranju rada prethodnih istraživača iste teme. Recenzija treba biti kritična, objektivna i dobronamjerna, utemeljena na informiranosti o temi, treba ukazati na eventualne nedostatke te donijeti sugestije o nadopunama ili izmjenama koje bi pridonijele kvaliteti članka. Recenzent sugerira vrsnoću članka prema obvezujućoj kategorizaciji MZOŠ-a (izvorni znanstveni rad, kratko priopćenje, prethodno priopćenje, izlaganja sa znanstvenog skupa, pregledni rad). Temeljem dviju, a u nekim slučajevima i triju recenzija, konačnu odluku o kategoriji članka donosi uredništvo.

Elementi evaluacije – okvirne smjernice

Poželjno je da znanstvena recenzija, ne kraća od 1.800 znakova s razmacima, sadrži odgovore na sljedeća pitanja:

  • Donosi li članak nova saznanja o građi o kojoj je riječ?  (Izvornost i znanstveni doprinos članka.)
  • Osvrće li se autor članka korektno na sva prethodna istraživanja vezana uz istu temu i navodi li svu  relevantnu literaturu? Jesu li u bilješkama točno navedeni literatura i izvori na koje se autor referira?
  • Je li tema jasno izložena i je li članak primjereno strukturiran? (Je li članak nepregledan, nepotrebno opširan i opterećen suvišnim podatcima?)
  • Jesu li sažetkom (koji će biti objavljen na engleskom jeziku) obuhvaćeni svi podatci važni za razumijevanje sadržaja članka? (Sažetak treba sadržavati opći prikaz teme, rezultate i zaključak.)
  • Je li omjer teksta i ilustrativnog materijala dobar ili je članak opremljen s previše/premalo ilustracija?
  • Treba li autor unijeti neke promjene (ispravak netočnih podataka, nadopuna, kraćenje) u svoj članak?
  • Preporučujete li da članak objavimo u Radovima instituta za povijest umjetnosti i kojoj kategoriji rada po vašem mišljenju pripada?

Napomena

Imena autora i recenzenata izostavljaju se u postupku recenziranja.

Imena recenzenata prihvaćenih radova objavljuju se u tekućem broju časopisa.

Recenzija se, po mogućnosti u roku od tri tjedna, šalje elektronskom poštom (e-mail) na: radovi-ipu@ipu.hr. Potpisani primjerak dostavlja se redakciji Radova IPU.

-
Upute recenzentima i sažetak recenzije možete preuzeti ovdje.