Poslijedoktorandi i asistenti

dr. sc. Sanja Horvatinčić
Poslijedoktorandica
T. 01 6112 044
E. shorvat / ipu.hr
B. CROSBI bibliografija
N. Academia.edu

Martina Bobinac

Asistentica, doktorandica
T. 01 6112 048
E. mbobinac / ipu.hr

Lana Lovrenčić

Asistentica, doktorandica
T. 01 6112 744
E. llovrenc / ipu.hr

Sanja Sekelj

Asistentica, doktorandica

T. 01 6112 043

E. ssekelj / ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

N. Academia.edu

Iva Vidović

Asistentica, doktorandica
T. 01 6112 74
E. ividovic / ipu.hr