Dokumenti

Ovdje donosimo pregled osnovnih dokumenata (općih akata, planova i izvještaja) Instituta s vezom na cjeloviti tekst dokumenta.

Opći akti

Izvješća o radu i znanstvenoj djelatnosti

Financijski planovi i izvještaji

Ostali akti, odluke i preporuke