Dokumenti

Ovdje donosimo pregled osnovnih dokumenata (općih akata, planova i izvještaja) Instituta s vezom na cjeloviti tekst dokumenta.

Opći akti
Programsko financiranje znanstvenih instituta
Izvješća o radu i znanstvenoj djelatnosti
Financijski izvještaji
Financijski planovi
Informacije o trošenju sredstava
Ostala izvješća
Ostali akti
Odluke, procedure i preporuke

Preuzmite: