Stručni suradnici

Ivana Haničar Buljan

Stručna savjetnica u znanosti, d.i.a., pomoćnica ravnatelja

T. 01 6112 728

E. ihanicar / ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

Ana Ćurić

Stručna suradnica za provedbu projekata i javne komunikacije

T. 01 6112 744

E. acuric / ipu.hr

Boris Dundović

Stručni suradnik u znanosti, mag. ing. arch., konzervator arhitekt

T. 01 6112 728

E. bdundovi / ipu.hr

B. CROSBI bibliografija

N. Academia.edu

Paolo Mofardin

Fotograf i fotolaborant

T. 01 6112 738

E. mofardin / ipu.hr

Marijana Petrešević

Stručna savjetnica u znanosti, d.i.a.

T. 01 6112 728

E. mvojtic / ipu.hr

Danijela Šapina

Stručna suradnica u znanosti, d.i.a.

T. 01 6112 728

E. dsapina / ipu.hr