Život umjetnosti

Život umjetnosti recenzirani je znanstveni časopis koji izlazi dvaputa godišnje kao dvojezično izdanje (hrvatski i engleski). Prilagođen standardima znanstvenih publikacija, časopis nastavlja tradiciju kontinuiranog izlaženja od 1966. godine. Posvećen je temama s područja moderne i suvremene umjetnosti, urbanizma, arhitekture i dizajna, i to u širokom opsegu od bavljenja konkretnim fenomenima do razmatranja relevantnih pitanja na teorijskoj razini. U posebnom fokusu časopisa nalazi se područje srednje i jugoistočne Europe kao kontekst unutar kojeg se pozicionira i hrvatska umjetnost. Za publiciranje se razmatraju isključivo originalni znanstveni članci. Uredništvo zadržava pravo da uz znanstvene tekstove u časopisu objavljuje i popratne sadržaje stručnog karaktera: osvrte na aktualna zbivanja, recenzije knjiga, razgovore, hrvatski prijevod iz stručne literature itd. Časopis je indeksiran u referentnim bazama: Web of Science Core Collection – Arts & Humanities Citation Index (od 2007.), SCOPUS – SCImago Journal & Country Rank (od 2008.) te EBSCO Art Source.

Časopis je u otvorenom pristupu dostupan na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak

Glavna i odgovorna urednica
Ivana Mance Cipek

Uredništvo
Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti)
Dalibor Prančević (Filozofski fakultet, Sveučilšte u Splitu)
Ana Šeparović (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
Marko Špikić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Ana Šverko (Institut za povijest umjetnosti)
Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

ISSN 0514-7794 (tiskano izdanje)
ISSN 1849-2207 (online izdanje)

Kontakt
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb, Hrvatska
T. 01 6112 047
F. 01 6112 742
E. zivot-umjetnosti@ipu.hr
FB stranica

Projekt digitalizacije starih brojeva dovršen je u travnju 2016. godine, od kada su svi članci dostupni u otvorenom pristupu na portalu hrvatskih hrvatskih znanstvenih i stručnih čaospisa Hrčak na stranici https://hrcak.srce.hr/zivot-umjetnosti. Autore i suradnike pozivamo da se pisanim putem izjasne o svom diskrecijskom pravu ili posebnim uvjetima pri kojima dozvoljavaju ili ograničavaju iskorištavanje svog autorskog djela u navedene svrhe. Obzirom na ovu temu molimo da kontaktirate uredništvo časopisa putem e-mail adrese zivot-umjetnosti@ipu.hr.

Život umjetnosti 93 (2013.)

Broj 93 (2013.)

POVIJEST UMJETNOSTI U REGIJI

Kad bismo tražili zajednički nazivnik stanja povijesti umjetnosti u Regiji – ili barem u dijelu koji je prije dvadesetak godina pripadao geopolitičkom prostoru socijalističke Jugoslavije – onda bi to bila upravo nepristupačnost važnih kulturnih resursa.

Zagreb, 2013.
God. 46, br. 93
119 str.

Život umjetnosti 92 (2013.)

Broj 92 (2013.)

RUB/NOST UMJETNIČKIH PRAKSI

Broj razmatra rubnost umjetničkih praksi koja implicira danas već iznošenu tvrdnju da je umjetnost nepodložna definiciji, odnosno da je klasifikacija određenog čina ili činjenice kao umjetničke moguća jedino uz pomoć institucionalnog okvira.

Zagreb, 2013.
God. 46, br. 92
154 str.

Život umjetnosti 91 (2012.)

Broj 91 (2012.)

PERFORMANS

Neposrednošću izvedbe (i izostankom institucionalnog zaleđa u njihovoj produkciji) otvara se polje demokratizacije umjetnosti s obzirom da se [performativni] radovi obraćaju slučajnim prolaznicima i publici koja je svojim obrazovanjem i klasnim statusom isključena iz umjetničke sfere.

Zagreb, 2012.
God. 45, br. 91
109 str.

Život umjetnosti 90 (2012.)

Broj 90 (2012.)

DEVEDESETE

Ovaj okrugli broj časopisa posvećen je različitim aspektima umjetnosti devedesetih godina 20. stoljeća.

Zagreb, 2012.
God. 45, br. 90
109 str.

Život umjetnosti 89 (2011.)

Broj 89 (2011.)

NULTA TOČKA ZNAČENJA

Ovaj broj časopisa Život umjetnosti prati izložbu Nulta točka značenja. Nefunkcionalna, neprikazivačka, elementarna, eksperimentalna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj, održanu u lipnju i srpnju 2011. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu.

Zagreb, 2011.
God. 44, br. 89
142 str.

Život umjetnosti 88 (2011.)

Broj 88 (2011.)

IMPERATIV SUDJELOVANJA

Svrha je ovog izdanja jačanjem novog-starog zanimanja medijatora/ice umjetnosti ojačati poziciju umjetnosti, što ne znači drugo do ojačati ljudske resurse potencijalno aktivne na tom polju.

Zagreb, 2011.
God. 44, br. 88
105 str.