Život umjetnosti

Život umjetnosti recenzirani je znanstveni časopis koji izlazi dvaputa godišnje kao dvojezično izdanje (hrvatski i engleski). Prilagođen standardima znanstvenih publikacija, časopis nastavlja tradiciju kontinuiranog izlaženja od 1966. godine. Posvećen je temama s područja moderne i suvremene umjetnosti, urbanizma, arhitekture i dizajna, i to u širokom opsegu od bavljenja konkretnim fenomenima do razmatranja relevantnih pitanja na teorijskoj razini. U posebnom fokusu časopisa nalazi se područje srednje i jugoistočne Europe kao kontekst unutar kojeg se pozicionira i hrvatska umjetnost. Za publiciranje se razmatraju isključivo originalni znanstveni članci. Uredništvo zadržava pravo da uz znanstvene tekstove u časopisu objavljuje i popratne sadržaje stručnog karaktera: osvrte na aktualna zbivanja, recenzije knjiga, razgovore, hrvatski prijevod iz stručne literature itd. Časopis je indeksiran u referentnim bazama: Web of Science Core Collection – Arts & Humanities Citation Index (od 2007.), SCOPUS – SCImago Journal & Country Rank (od 2008.) te EBSCO Art Source.

Časopis je u otvorenom pristupu dostupan na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak

Glavna i odgovorna urednica
Ivana Mance Cipek

Uredništvo
Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti)
Dalibor Prančević (Filozofski fakultet, Sveučilšte u Splitu)
Ana Šeparović (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
Marko Špikić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Ana Šverko (Institut za povijest umjetnosti)
Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

ISSN 0514-7794 (tiskano izdanje)
ISSN 1849-2207 (online izdanje)

Kontakt
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb, Hrvatska
T. 01 6112 047
F. 01 6112 742
E. zivot-umjetnosti@ipu.hr
FB stranica

Projekt digitalizacije starih brojeva dovršen je u travnju 2016. godine, od kada su svi članci dostupni u otvorenom pristupu na portalu hrvatskih hrvatskih znanstvenih i stručnih čaospisa Hrčak na stranici https://hrcak.srce.hr/zivot-umjetnosti. Autore i suradnike pozivamo da se pisanim putem izjasne o svom diskrecijskom pravu ili posebnim uvjetima pri kojima dozvoljavaju ili ograničavaju iskorištavanje svog autorskog djela u navedene svrhe. Obzirom na ovu temu molimo da kontaktirate uredništvo časopisa putem e-mail adrese zivot-umjetnosti@ipu.hr.

Život umjetnosti 45/46 (1989.)

Broj 45/46 (1989.)

FOTOGRAFIJA 1839.–1989. / PORTRETI / FUTURIZAM 1909.–1989. / KRONIKA

Zagreb, 1989.
God. 22, br. 45/46
179 str.

Život umjetnosti 43/44 (1988.)

Broj 43/44 (1988.)

Zagreb, 1988.
God. 21, br. 43/44
167 str.

Život umjetnosti 41/42 (1987.)

Broj 41/42 (1987.)

MODA / GRAD I GRADITELJSTVO

Zagreb, 1987.
God. 20, br. 41/42
184 str.

Život umjetnosti 39/40 (1985.)

Broj 39/40 (1985.)

Zagreb, 1985.
God. 19, br. 39/40
129 str.

Život umjetnosti 37/38 (1984.)

Broj 37/38 (1984.)

EKSPRESIONIZAM

Zagreb, 1984.
God. 18, br. 37/38
120 str.

Život umjetnosti 36 (1983.)

Broj 36 (1983.)

Zagreb, 1983.
God. 17, br. 36
142 str.