Arhivi, donacije i ostavštine

Arhivi, donacije i ostavštine, odnosno zbirke arhivskog i registraturnog gradiva osobnih fondova, obuhvaćaju gradivo iz ostavština uglednih znanstvenika, povjesničara umjetnosti – istraživača, djelatnika i suradnika Instituta ili osoba čiji su osobni arhivi darovnim ugovorima predani Institutu:

 • Ostavština Anđelko Badurina
 • Donacija Đurđica Cvitanović
 • Arhiv Ana Deanović
 • Arhiv Žarko Domljan
 • Ostavština Miljenka Fischer
 • Arhiv Cvito Fisković
 • Arhiv Grgo Gamulin
 • Donacija Radovan Ivančević
 • Arhiv Ljubo Karaman
 • Donacija Olga Maruševski
 • Arhiv Milan Prelog
 • Arhiv Radoslav Putar
 • Ostavština Kosta Strajnić
 • Fotoarhiv Branko Balić
 • Fotoarhiv Nenad Gattin
 • Donacija Bela Auer
 • Arhiv Stjepan Planić

Gradivo svake zbirke razlikuje se po tipu (bibliotečno gradivo, rukopisi, koncepti i bilješke, korespondencije, fotografsko, planotečno, hemerotečno, arhivsko gradivo i sl.), opsegu, strukturi i vremenu nastanka (većinom tijekom 20. stoljeća). Zbirke većinom nisu cjelovite jer dio ostavština pripada obitelji ili je pohranjen u nekoj drugoj baštinskoj ustanovi.

Za obradu i zaštitu bibliotečnog gradiva iz ostavština skrbi knjižnična služba Instituta. Jedinice posebnih knjižničnih zbirki arhiva djelomično su pretražive u online katalogu Knjižnice Instituta.

Pojedini osobni fondovi tek su u procesu osnivanja, a odnose se na ugledne znanstvenike, emerituse i zaslužne djelatnike Instituta (Željka Čorak, Tonko Maroević, Ivanka Reberski, Jagoda Marković, Josip Stošić). Najveći dio tih arhiva čine bogate i usko specijalizirane osobne biblioteke, dijelom uvedene u knjižnični fond Instituta. Ostalo gradivo koje će tokom vremena ući u te arhivske zbirke u uskoj je vezi s područjima istraživanja navedenih znanstvenika i često gotovo nedjeljivo od rezultata projekata i drugog tipa dokumentacije koja je nastala u toku njihova radnog vijeka u ustanovi.

U Institutu su pohranjene i manje cjeline iz ostavština Sene Sekulić Gvozdanović, Nade Vrkljan Križić, Tihomila Stahuljaka i Silvija Čika Bonačija (Bonaccija).

Procesi stručne obrade, sistematizacije, zaštite i prezentacije gradiva vode se prema Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva IPU-a (2008.), a u njih su uz stručne suradnike uključeni znanstvenici i suradnici Instituta kojima su pojedinačne zbirke neophodne za vlastiti znanstveno-istraživački rad. Te zbirke predstavljaju značajni istraživački resurs za pojedine dionice hrvatske povijesti umjetnosti, arhitekture i gradogradnje, teorije umjetnosti i likovne kritike te srodna polja.

-
Preuzmite: Katalog informacija

-
Pogledajte: Upute za vanjske korisnike