O Institutu

Ustroj

Institut je javna ustanova čiji je pravni i institucionalni okvir za djelovanje zasnovan na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakonu o ustanovama i Statutu Instituta.

11. 1. 2024.

Djelatnost

Institut za povijest umjetnosti javna je znanstvena ustanova osnovana 1961. godine sa svrhom unapređenja i usustavljivanja znanstvenog rada na proučavanju nacionalne povijesnoumjetničke baštine.

18. 1. 2016.

Ukratko iz povijesti

Temeljne smjernice djelatnosti Instituta postavili su šezdesetih godina 20. stoljeća povjesničari umjetnosti Milan Prelog (1919.–1988.), na polju istraživanja urbanih cjelina i spomenika, i Grgo Gamulin (1910.–1997.), na području likovnih umjetnosti. Pod vodstvom svojih utemeljitelja Institut se afirmirao ne samo kao središnja točka, nego i kao mjesto koordinacije svih povijesnomjetničkih istraživanja u Hrvatskoj.

18. 1. 2016.

Upravno vijeće

Upravo vijeće je uz ravnatelja jedno od tijela koje upravlja radom Instituta.

11. 1. 2024.

Znanstveno vijeće

Znanstveno vijeće obavlja poslove stručnog vijeća Instituta.

11. 1. 2024.
Podružnica u Splitu

Centar Cvito Fisković

Podružnica Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu osnovana je 1. lipnja 2010. godine.

11. 3. 2024.