O Institutu

Tijela instituta

Radom Instituta upravlja ravnatelj i Upravno vijeće. Ravnateljica Institituta je dr. sc. Katarina Horvat-Levaj.

21. 4. 2023.

Djelatnost

Institut za povijest umjetnosti javna je znanstvena ustanova osnovana 1961. godine sa svrhom unapređenja i usustavljivanja znanstvenog rada na proučavanju nacionalne povijesnoumjetničke baštine.

18. 1. 2016.

Ukratko iz povijesti

Temeljne smjernice djelatnosti Instituta postavili su šezdesetih godina 20. stoljeća povjesničari umjetnosti Milan Prelog (1919.–1988.), na polju istraživanja urbanih cjelina i spomenika, i Grgo Gamulin (1910.–1997.), na području likovnih umjetnosti. Pod vodstvom svojih utemeljitelja Institut se afirmirao ne samo kao središnja točka, nego i kao mjesto koordinacije svih povijesnomjetničkih istraživanja u Hrvatskoj.

18. 1. 2016.