Nova izdanja

Arhitekt Vjekoslav Bastl

Martina Pavković

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2024.
400 str.; ilustr. kolor; katalog; kazalo imena
ISBN 978-953-373-043-1

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2023.
323 str.; ilustr. kolor; katalog; kazalo osobnih imena, naselja i lokaliteta
ISBN 978-953-373-037-0

Autori u broju: Lucija Burić, Ivo Glavaš, Ena Katarina Haler, Josip Klaić, Lovorka Magaš Bilandžić, Matko Marušić, Anđelko Mihanović, Dora Novak, Dalibor Prančević, Marina Šafarić, Irena Šimić, Vlasta Zajec, Ivana Završki, Andrej Žmegač, Maja Žvorc

Zagreb, 2023.
god. 20, br. 1-2
189 str.

PDF ONLINE

Palača Milesi

Katarina Horvat-Levaj

Institut za povijest umjetnosti, ožujak 2024.
pdf mrežno izdanje; 121 str.; ilustr.
ISBN 978-953-373-048-6

Stari grad Ozalj

Andrej Žmegač, Darka Bilić, Katarina Horvat-Levaj

Institut za povijest umjetnosti, prosinac 2023.
​pdf mrežno izdanje; 142 str.; ilustr.
ISBN 978-953-373-034-9

ArTresor naklada – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2023.
611 str.; ilustr.; kazalo osobnih imena
ISBN (IPU) 978-953-7875-98-5

Ivan Rabuzin i simbolika prirode u umjetnosti 20. i 21. stoljeća

Svjetlana Sumpor, Ivana Mance Cipek, Petar Prelog (ur.)

Zbornik radova s virtualnog simpozija održanog 25. i 26. ožujka 2021.
Hrvatski muzej naivne umjetnosti – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, listopad, 2023.
255 str.; ilustr.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2023.
184 str.; ilustr.
ISBN 978-953-7875-64-0

Epidemiološki institut

Joško Belamarić

Institut za povijest umjetnosti, lipanj 2023.
pdf mrežno izdanje; 127 str.; ilustr.
ISBN 978-953-373-019-6

Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika, Split – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2023.
131 str.; kolor ilustr.; literatura

Dom Hrvatskoga društva likovnih umjetnika

Irena Kraševac, Tamara Bjažić Klarin, Ljiljana Kolešnik, Katarina Horvat-Levaj

Institut za povijest umjetnosti, studeni 2022.
pdf mrežno izdanje; 88 str.; ilustr.
ISBN 978-953-373-023-3

Autori u broju: Dubravka Botica, Sanja Cvetnić, Jasenka Ferber Bogdan, Emil Hilje, Libuše Jirsak, Iva Kožnjak, Ivana Mance Cipek, Mario Pintarić, Petar Prelog, Danko Šourek, Ana Šverko, Radoslav Tomić, Damir Tulić, Vlasta Zajec, Daniel Zec, Sanja Žaja Vrbica

Zagreb, 2023.
God. 42, br. 47
192 str.