Upute za korisnike

 • Zahtjev za uvid i korištenje gradiva podnosi se putem e-maila na isimic@ipu.hr (Irena Šimić).
 • Prema prethodno upućenom zahtjevu, korisnici gradivo mogu dobiti na uvid u prostorijama Instituta za povijest umjetnosti, uz prisutnost zaposlenika, u radno vrijeme službe.
 • U slučaju da je gradivo znatno oštećeno ili je trenutno u postupku stručne obrade i digitalizacije uvid u gradivo ne može biti omogućeno za rad korisnicima.
 • Presnimavanje je potrebno dogovoriti sa stručnim suradnikom – dokumentaristom, a sukladno s prethodno upućenim pisanim zahtjevom.
 • Objava gradiva odobrava se jednokratno prema prethodno podnesenom zahtjevu i uz pisanu suglasnost ravnatelja ustanove.
 • Korisnik se obavezuje gradivo koristiti isključivo za svrhu navedenu u zahtjevu ili određenu zasebnim ugovorom o daljnjem korištenju. Korisnik nema pravo niti jednu inačicu gradiva prosljeđivati drugim privatnim i pravnim osobama bez znanja i pisane suglasnosti Instituta te nositelja autorskih i srodnih prava.
 • Prilikom daljnjeg korištenja i/ili objave korisnik se obavezuje navoditi uz gradivo osnovne podatke: izvor i vlasništvo (Institut za povijest umjetnosti), naziv fonda (npr. Planoteka Instituta za povijest umjetnosti), inventarnu oznaku gradiva te ime autora (stvaratelja) gradiva.
 • Gradivo osobnih fondova dostupno je javnosti protekom 30 godina od nastanka gradiva. Zbirke osobnih dokumenata, korespondencija sl., zbog osobnih podataka koje možebitno sadrže, prema nadležnim zakonima javno su dostupni 70 godina od nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podaci odnose.

Korisnici gradiva se upućuju i na sljedeće propise i zakone:

 • Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)
 • Zakon o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)