New Editions

Rektorat i Pravni fakultet

Sandra Križić Roban, Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan

Institut za povijest umjetnosti, studeni 2022.
pdf mrežno izdanje; 132 str.; ilustr.
ISBN 978-953-373-018-9

Barokne palače u Varaždinu

Petar Puhmajer

ArTresor naklada – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2022.
339 str.; ilustr.; literatura, kazala
ISBN (IPU) 978-953-7875-87-9

Cijena: 45,00 €

Cijena: 339.05 kn

Gliptoteka HAZU

Ivana Mance Cipek, Ivana Haničar Buljan

Institut za povijest umjetnosti, rujan 2022.
pdf mrežno izdanje; 91 str.; ilustr.
ISBN 978-953-373-010-3

Palača Drašković ili Narodni dom

Ana Šverko, Ivana Mance Cipek

Institut za povijest umjetnosti, travanj 2022.
pdf mrežno izdanje; 55 str.; ilustr.
ISBN 978-953-373-008-0

Znakovi identiteta. Sveci zaštitnici u umjetnosti 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji, Boki kotorskoj i Dubrovačkoj Republici

Radoslav Tomić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021.
494 str.; ilustr.; bibliografija, kazala; prijevod sažetka na talijanski
ISBN (IPU): 978-953-373-002-8

Cijena: 33,18 €

Cijena: 250.00 kn

Hrvatsko katoličko sveučilište. Domobranska vojarna i zgrada pisarnice

Katarina Horvat-Levaj

Institut za povijest umjetnosti, travanj 2022.
pdf mrežno izdanje; 61 str.; ilustr.
ISBN 978-953-373-007-3