Kvartal

Kvartal V-3-2008

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Vlasta Zajec
Uredništvo: Sandi Bulimbašić, Ivana Haničar Buljan, Krasanka Majer, Predrag Marković, Tonko Maroević, Marina Vicelja
Suradnice: Iva Körbler, Vlatka Stagličić Carić
Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impresum

Sadržaj

Aktualno

3–5
Ratko Vučetić
Zašto je osnovan odbor za baštinu i prostor DPUH-a
― Odbor za baštinu i prostor Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) osnovan je zbog sve veće ugroženosti spomenika, povijesnih vrijednosti i kulturnog identiteta prostora. Umjesto zaštite i obnove, prevladavaju iskorištavanje, degradacija i uništavanje prostora kao kulturne kategorije. Institucionalna zaštita spomenika sve se više birokratizira, dok su povjesničari umjetnosti gotovo isključeni iz sustava donošenja odluka o sudbini spomenika i prostora. Odbor će pratiti zbivanja na tom području, kritički ih razmatrati i obraćati se javnosti svojim ocjenama i prijedlozima.

6–9
Željka Čorak
Napomene uz natječaj za Kaptol
― Kritički osvrt na natječaj za uređenje parterne plohe i smještaj triju crkvenih institucija na Kaptolu u Zagrebu. Analizirajući ne osobito kvalitetan natječaj, autorica se protivi otvaranju prostora katedralne tvrđave, bespotrebnom rušenju postojećeg urbanog teksta i naročito prijedlozima podzemne garaže pred Katedralom, što se sve nalazi u tri prvoplasirana rada.

10–11
Ivo Petricioli
Polagana smrt povijesnoga građevnog sklopa u Zadru
― Prikaz degradacije povijesnog građevnog sklopa nastalog uz glavna gradska vrata (Porta terraferma) djelu Michelea Sanmichelija iz 1543. u Zadru. Višekratnim naknadnim intervencijama za potrebe ribljeg restorana koji je tamo smješten 1953., spomenička je vrijednost sklopa u potpunosti obezvrijeđena.

Obljetnice

12–15
Petar Prelog
Povodom stote godišnjice smrti Josipa Račića
― Povodom stote godišnjice smrti slikara Josipa Račića (1885.‒1908.), a u očekivanju objavljivanja monografije o slikaru iz rukopisne ostavštine Grge Gamulina, odabrano je nekoliko odlomaka iz tekstova koji svjedoče o Račićevom ključnom mjestu u povijesti hrvatskog modernog slikarstva

Istraživanja

16–20
Zrinka Barišić Marenić, Mirta Medak
Zavod za proizvodnju lijekova u Kalinovici: realizacija sklopa arhitektice Zoje Dumengjić, 1939.‒1944.
― Multifunkcionalni sklop nedaleko od Zagreba objedinjuje proizvodnju, stanovanje, te veterinarsku djelatnost. Predstavlja rijetko ostvarenje industrijske namjene međuratnog razdoblja, odnosno rijetku realizaciju naše arhitekture ratnog razdoblja uopće. Formiran je na temelju inicijative Škole narodnog zdravlja, institucije danas zaboravljenog značaja. Gotovo intaktna arhitektura, solidne izvedbe i studioznog projektnog promišljanja u potpunosti je nepoznata stručnoj javnosti.

21–23
Anikó Fábián
Djela Bukovca i Medovića na mađarskim izložbama 1897.‒1910.
― Članak donosi kratak prikaz likovne umjetnosti i izlagačke djelatnosti u Mađarskoj u drugoj polovici 19. i na prijelazu u 20. stoljeće, stavljajući u kontekst i sudjelovanje Vlaha Bukovca i Mate Celestina Medovića na izložbama u Mađarskoj, naročito na Milenijskoj izložbi 1896., kojom prilikom je otkupljeno nekoliko djela hrvatskih umjetnika. Jedna od slika, Medovićevi Srijemski mučenici, do sada se smatrala izgubljenom. Autorica otkriva da se čuva u Muzeju lijepih umjetnosti u Budimpešti.

Predstavljamo

24–27
Irena Kraševac
Projekt Münchenska akademija
― Godine 2003. nekoliko je ustanova iz Münchena oformilo istraživačku skupinu za proučavanje povijesti Akademije lijepih umjetnosti u Münchenu. Nakon pet godina istraživanja, u sklopu projekta je održano nekoliko stručnih skupova, izrađena je digitalizirana baza podataka temeljena na matičnim knjigama Akademije od 1808. do 1920. te realizirana izložba u Haus der Kunst. Projekt je znatno pridonio poznavanju münchenske slikarske škole i njezinom utjecaju na nacionalne umjetnosti diljem Europe.

Doktorski studiji

28–31
Ana Marinković
Interdisciplinarnost i komparativna perspektiva
― Poslijediplomski program medievistike na budimpeštanskom Srednjoeuropskom sveučilištu (Central European University) u svega dvanaest godina svojega postojanja razvio se u jednu od referentnih točaka svjetske medievistike. Naglasak studija je na interdisciplinarnom pristupu, a recentnim udruživanjem s programom komparativne povijesti ta je metodološka osnovica ojačana i novim teorijskim aspektima.

Nova izdanja

32–34
Magdalena Skoblar
Niz povezanih epizoda
― Knjiga Željka Rapanića o transformaciji Dioklecijanove palače u srednjovjekovni Split ostavlja dojam da je autor želio ponuditi zanimljivo štivo i znanstvenoj javnosti i znatiželjnim čitateljima. Iako ta dvostruka namjera na trenutke dovodi do nedosljednosti u stilu pisanja i metodologiji, knjiga bi ipak mogla uvelike koristiti studentima.

35–37
Krasanka Majer
Novi Poreč
― Prikaz novog izdanja knjige Milana Preloga „Poreč, grad i spomenici“, važnog djela koje je u kontekstu povijesti umjetnosti u Hrvatskoj „otvorilo vrata“ sustavnoj obradi razvoja urbane jezgre i spomeničke baštine pojedinih gradova. Knjiga predstavlja vrijedan teoretski i metodološki izvor za one koji se tek počinju baviti strukom, dajući istovremeno bogat pregled iskustava i mogućih odgovora stručnjacima koji se bave zaštitom spomeničke građe.

38–40
Tanja Trška
Opera del famoso Tiziano u novom svjetlu
― Prikaz knjige posvećene restauraciji Tizianove Magdalene u Dominikanskom samostanu u Dubrovniku. Iscrpnim tekstovima koji se bave svim aspektima procesa restauriranja, kao i umjetničkim i povijesnim kontekstom slike, novo izdanje Hrvatskog restauratorskog zavoda predstavlja ne samo vrijedan prilog povijesnoumjetničkoj literaturi, već je i dokaz visokih standarda i međunarodne relevantnosti restauratorskih projekata u Hrvatskoj.

41–44
Davorin Vujčić
Pisanje kao disanje
― Kipar, grafičar i pisac, profesor i akademik Kosta Angeli Radovani (London, 1916. – Zagreb, 2002.), više od šest desetljeća pisao je oglede o hrvatskom kiparstvu. Osvrti i eseji o događajima i protagonistima objedinjeni u ovoj knjizi, dragocjena su svjedočanstva kompetentnog svjedoka i lucidna promišljanja angažiranog sudionika.

45–46
Jacqueline Balen
Promišljanje fenomena muzeja
― Prikaz knjige Muzeologija – Povijest, razvitak, izazovi današnjice belgijskih autora A. Goba i N. Drougueta (prijevod Jasna Horn). U knjizi se govori o svim muzejima, neovisno o njihovoj tematskoj raznovrsnosti. Muzeji više ne opstaju uz isključivo financijsku potporu svog osnivača, već se očekuje potpuna otvorenost muzeja prema javnosti i publici, bogata animacijska djelatnost, široka lepeza sadržaja osim izložbi, za koje se također očekuje da budu atraktivne i u potpunosti okrenute novim tehnologijama. Iznimno poznavanje muzejskih problema, izloženo na jednostavan i jasan način, knjizi daje važnost priručnika za muzealce, muzeologe i studente.

Izložbe

47–50
Milan Pelc
Renesansa i renesanse u Mađarskoj
― Povodom 550. obljetnice dolaska na vlast kralja Matije Korvina u Budimpešti priređen je u sklopu „godine renesanse“ niz izložbi i drugih kulturnih i znanstvenih manifestacija koje su na reprezentativan način obilježile važnu obljetnicu. Ukazano je na važnost humanističke duhovne i intelektualne podloge čiji je glavni zastupnik biskup Ivan Vitez od Sredne. Među umjetnicima iz Korvinova doba istaknuto su mjesto dobili kipari Ivan Duknović (Johannes Dalmata) i Gregorio da Lorenzo (tzv. Majstor mramornih Madona).

51–54
Ljiljana Kolešnik
Neuspjela retrospektiva
― Slava Raškaj, aktivna tijekom 1890-ih godina, jedna je od prvih hrvatskih modernih umjetnica čije je slikarstvo nerijetko isticano kao jedan od rijetkih primjera impresionizma u nacionalnoj umjetnosti. Pedeset godina nakon njezine prve retrospektivne izložbe, nedavno je u Galeriji Klovićevi dvori održana i druga s naglašenijim reinterpretacijskim ambicijama na čije se domete osvrćemo ovim tekstom.

55–58
Ivana Mance
Radosno međuvrijeme umjetnosti
― Retrospektivna izložba Aleksandra Srneca pod naslovom Prisutna odsutnost održana u Varaždinu, okupljajući cjelokupnu umjetničku, animatorsku i oblikovateljsku djelatnost jedne od središnjih umjetničkih ličnosti grupe EXAT 51 te pokreta Novih tendencija, bila je prigoda kako za konsolidaciju inidualnog opusa, tako i za ponovno promišljanje umjetničkih i kulturnih fenomena u kontekstu kojih je djelovao.

59–62
Davor Aslanovski
Inspirativan profesionalizam amaterskoga rada
― Prikaz nedavno izašle monografije Mirka Ilića (međunarodno priznatog hrvatskog ilustratora, dizajnera, autora stripova i multimedijskog umjetnika), kao i njegove retrospektivne izložbe koju je postavio autor knjige Dejan Kršić. Unatoč manjim nedostacima, i knjiga i izložba ocijenjene su kao vrijedan doprinos povijesti dizajna i popularne kulture u Hrvatskoj.

Zaštita spomenika

63–65
Sandra Uskoković
Senzibilitet prema okolini i vrijednostima pejzaža
― Vila Naprstek, djelo Nikole Dobrovića, sagrađena u duhu moderne, interpretacija je ladanjske arhitekture na suvremen način. Izgradnjom jadranske magistrale neposredno uz vilu, i u graditeljskoj euforiji proteklih desetljeća izrasla je bezimena arhitektura poništavajući integraciju vile s pejsažem – presudni dio njezina ambijenta, neizostavan u ideji ladanja. Današnja slika je odraz našeg društva i njegove prostorne etičnosti grubo materijalizirane u kaotičnoj transformaciji prostora.

Stručni skupovi

66–68
Josipa Lulić
Lupus in ars
― U Rijeci se 23. i 24. svibnja 2008. održao drugi međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija pod nazivom „Simbolizam životinja u umjetnosti i literaturi“. Na skupu je izlagalo tridesetak stručnjaka. Najveći broj izlaganja koncentrirao se na prikaze životinja u sredjovjekovnoj umjetnosti, dok je dio bio posvećen životinjama u književnosti te njihovoj teološkoj interpretaciji.

69–71
Irena Gessner
Interdisciplinarno o skulpturi
― U Galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu početkom lipnja je održan simpozij pod nazivom „Original u skulpturi“. Izlagači kojima je skulptura u fokusu istraživačkog rada imali su za cilj sagledati raznovrsne aspekte pojma originala u skulpturi i njegovih korelata, te usuglasiti pojmovlje kojim se struka služi pri svakodnevnom radu.

72–74
Josipa Lulić
Srednjovjekovna sveta mjesta
― Na 15. Međunarodnom kolokviju IRCLAMA-e održanom u Poreču od 5. do 8. lipnja 2008. tema je bila uređenje svetišta. Četrdesetak izlagača – povjesničara, povjesničara umjetnosti, arheologa i povjesničara prava obradilo je temu koncentrirajući se na arhitektonske, likovne, pravne i običajne aspekte problema uređenja svetišta.

75–77
Novi magisteriji i disertacije

Iva Pasini
Strossmayerov časoslov u Hrvatskoj akaedmiji znanosti i umjetnosti
― Tema disertacije je Strossmayerov časoslov, rijetko i u okvirima hrvatske umjetničke baštine izuzetno vrijedno djelo knjižnoga slikarstva 15. st. koje je osim nekoliko uzgrednih osvrta ostalo nepoznato stručnoj javnosti. Analizom svake sitnoslike utvrđena je tradicija dviju pariških radionica, Majstora Karla VIII. čijem se načinu mogu približiti slike u Kalendaru i Majstora Jacquesa de Besançona koji je prepoznat kao autor ostalih sitnoslika te je predložena datacija rukopisa nakon 1491. Tekstovnom analizom te istraživanjem heraldičkih insignija i arhivskih dokumenata pokušala se rekonstruirati provenijencija rukopisa (od nastanka u Parizu preko vlasništva Henrija d'Orléansa u drugoj polovici 19. st., do biskupa Strossmayera od svibnja 1877.).

Jerica Ziherl
Antun Motika ‒ razdoblje od 1930. do 1953. godine (od „pariške škole“ do „intimističke“ koncepcije modernizma)
― S pomoću interdisciplinarnih interpretacijskih metoda prikazane su karakteristične sastavnice povijesnoga, umjetničkoga i kulturološkoga okruženja Antuna Motike (Pula, 1902. ‒ Zagreb, 1992.) od početka pa do polovice 20. stoljeća, pri čemu se nastojalo upozoriti na posebnosti, različitosti, ali i zajedničke osobine njegova stvaralaštva unutar nacionalne i (zapadno) europske umjetnosti.

Najave: izložbe, skupovi, predavanja
Rujan ‒ prosinac 2008.

Autori u broju

Cijena: 1,99 €