Novosti
Međunarodni projekt

The Cycle – Photographic Legacy Management

Institut za povijest umjetnosti sudjeluje u međunarodnom projektu suradnje koji se financira sredstvima Europske unije (program Kreativne Europe, potprogram Kultura).

Projekt The Cycle: European Training in Photographic Legacy Management“ (2020. – 2022.) okuplja pet partnerskih institucija iz Francuske, Španjolske i Hrvatske.

Vodeći partner projekta je Spéos (FR), a uz Institut, u projekt su uključeni Ured za fotografiju (HR), Magnum (FR) i Deusto (ŠP). Cilj projekta je istraživanje i edukacija kulturnih djelatnika i šire javnosti na području valorizacije i promicanja fotografske baštine te osmišljavanje suvremenog obrazovnog programa upravljanja fotografskim ostavštinama i izrada funkcionalne platforme za umrežavanje stručnjaka koji djeluju na polju očuvanja nasljeđa u mediju fotografije.

Fotografski arhivi važno su kulturno svjedočanstvo i katalizator promicanja svijesti o zajedničkoj europskoj povijesti i vrijednostima. Iako učinkovito vođenje arhiva može zajamčiti život fotografskog djela, fotografi i njihovi asistenti često nemaju potrebne vještine iz upravljanja fotografskim nasljeđem.

The Cycle želi pronaći nove, učinkovite i održive oblike očuvanja i valorizacije umjetničke fotografije u Europi obrazovanjem stručnjaka na području upravljanja fotografskim arhivima. Uz pomoć kvalitetnog partnerstva, The Cycle želi omogućiti nova umrežavanja za umjetnike i stručnjake koja će pridonijeti transnacionalnoj razmjeni i unaprijediti njihove karijere.

Programske aktivnosti projekta redovito će se objavljivati na mrežnim stranicama Instituta.

Uz Institut partneri projekta su:

Spéos International Photographic Institute (Pariz, Francuska) vodeći je partner projekta. U proteklih 35 godina Spéos se etablirao kao referentna točka u svijetu fotografije i jedna od vodećih obrazovnih institucija u Francuskoj. Spéos je međunarodno prepoznat institut koji se zadnjih godina nalazi među prvih pet fotografskih škola u svijetu prema raznim nezavisnim rang listama.

Magnum Photos Endowment Fund (Pariz, Francuska) neprofitni je ogranak Magnus Photos Inc., prestižne agencije koju su 1947. osnovali Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger i David ‘Chim’ Seymor. Zadaća fondacije Magnum očuvanje je i promocija fotografskog nasljeđa fotografa agencije Magnum Photos.

Ured za fotografiju neprofitna je nevladina udruga iz Zagreba, osnovana 2013. godine. Glavni fokus udruge su istraživanje, razvoj, promocija i kontektualizacija inovativnih umjetničkih praksi na području fotografije i novih medija koje promoviraju pozitivne društvene promjene i inkluzivnost.

Sveučilište Deusto (Bilbao, Španjolska) obrazovna je institucija s dugom tradicijom i snažnim međunarodnim vezama, koja se uspješno profilirala u izradi prijava i upravljanju projektima Europske unije s posebnom pažnjom posvećenom izazovima na području razvoja publike.

Više o projektu ovdje.

-

Kontakt: Sandra Križić Roban