Kvartal

Kvartal VI-3/4-2009

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Ivana Haničar Buljan, Irena Gessner, Iva Körbler, Krasanka Majer, Petar Prelog, Vlatka Stagličić Carić, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Savjet časopisa: Željka Čorak, Ljiljana Kolešnik, Predrag Marković, Tonko Maroević
Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impresum

Sadržaj

Sjećanje

2–3
Diana Vukičević Samaržija
Josip Stošić (1935.‒2009.)

4–5
Leila Mehulić
Darko Glavan (1951.‒2009.)

6–7
Tonko Maroević
Božidar Gagro (1937.‒2009.)

Izložbe

8–11
Ljerka Dulibić
Povodom izložbe Beato Angelico. L'alba del Rinascimento

12–14
Flora Turner-Vučetić
Dubrovački motivi u opusima Marianne i Adriana Stokesa

15–18
Jagoda Marković
Idealizacija Dalmacije

19–21
Sanjin Mihelić
Europsko, a naše

22–26
Libuše Jirsak
Pomak prema europskoj povijesti umjetnosti

27–29
Svjetlana Sumpor
Ljepota malih stvari

Stalni postavi

30–34
Sandi Bulimbašić
Ostvarenje splitskog sna

35–37
Frano Dulibić
O problemima doniranih zbirki i njihove prezentacije

Nova izdanja

38–40
Ivan Josipović
Dragulj na izvoru rijeke

41–44
Marijan Bradanović
Pregled dostojan značaja teme

45–46
Sanja Cvetnić
Portreti za sva vremena

47–49
Marija Stagličić
Urbanizam i arhitektura u funkciji modernizacije

50–52
Ana Šverko
Panorama početaka europske konzervacije

53–55
Lovorka Magaš
Hinko Juhn – otet zaboravu

56–58
Ive Šimat Banov
Životna odanost keramici

59–61
Irena Gessner
Tošo Dabac u novom ruhu

62–64
Jadranka Vinterhalter
Vižintinovo otvaranje puteva novom

65–66
Darja Radović Mahečić
Fenomen međunarodnih izložbi i Richterova inžinjerska umjetnost

67–68
Tomislav Premerl
Kada kritika postaje teorija

69–75
Joško Belamarić
Originalno svjedočanstvo gledanja

Znanstveni i stručni skupovi

76–79
Katarina Briški
Uz franjevački jubilej

80–81
Darka Bilić
Umjetnički kontakti između Terraferme, Istre i Dalmacije

82–85
Viki Jakaša Borić
Identitet malih gradova kao potencijal za razvitak

86–87
Jasna Rotim Malvić
O planiranju konzervacije arhitektonske baštine 20. stoljeća

Zaštita baštine

88–93
Biserka Dumbović Bilušić
Određenje pojma kulturno-povijesne cjeline u kontekstu recentne konzervatorske teorije i prakse

Istraživanja

94–97
Tin Turković, Nikolina Maraković
Projekt IRCLAMA Međunarodnoga istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu

98–100
Radoslav Tomić
Slika Mateja Ponzonija Pončuna u crkvi Sv. Nikole u splitskom Velom Varošu

101–105
Zlatko Karač
Mala ortodoksna sinagoga u Rijeci ‒ povijest i obnova

Obljetnice

106–108
Barbara Vujanović
Pet desetljeća Atelijera Meštrović u Zagrebu

Interdisciplinarni pristupi

109–113
Jasenka Gudelj
Interdisciplinarni pristup gradu: Sarajevo i pamćenje

Novi magisteriji i disertacije

114
Iris Slade
Angjeo Uvodić – karikaturist, grafičar i slikar

115
Sunčica Mustač
Kamena skulptura crkve sv. Mihovila u Banjolama u kontekstu ranoromaničkog kiparstva Istre

116
Vjekoslav Jukić
Srednjovjekovna umjetnička topografija istočnohrvatske ravnice (od 11. do početka 14. stoljeća)

117
Arijana Rožić Brakus
Anđeo Uvodić u kontekstu splitske likovne scene

118
Nikolina Maraković
Zidno slikarstvo u Istri od 11. do 13. stoljeća. Revalorizacija lokalne umjetničke baštine u europskom kontekstu

119
Joško Belamarić
Dioklecijanova palača – razmatranja o okolnostima utemeljenja i izvornoj funkciji

Najave

Autori u broju

Cijena: 1,99 €