Posebna izdanja

Bokobran – razgovori o kulturi i umjetnosti Boke kotorske

Nevenka Šarčević (prir.)

Cijena: 45,13 €


Izdavači
Artresor naklada – Institut za povijest umjetnosti – Kotorska biskupija, Zagreb, studeni 2019.

Urednica
Katarina Horvat-Levaj

Priredila
Nevenka Šarčević

Recenzenti
akademik Tonko Maroević
akademik Radoslav Tomić

Fotografije
Paolo Mofardin et. al.

Lektura i korektura
Karmela i Zvonimir Prosoli

Kazalo
Lina Šojat

Oblikovanje i grafička priprema
Franjo Kiš, Artresor naklada

Tisak
Tiskara Zelina d.d., Sv. Ivan Zelina

Materijalni opis
472 str.; ilustr. u boji; literatura, popis emisija, kazalo

ISBN (IPU) 978-953-7875-71-8

-
Sadržaj knjige možete preuzeti ovdje.

-
Uz uvodna poglavlja te opsežan popis literature, radijskih emisija i kazalo mjesta knjiga donosi intervjue Nevenke Šarčević s 28 uglednih znanstvenika i stručnjaka raznih profila: Don Anton Belan, Saša Brajović, Marija Buzov, Željka Čorak, Lovorka Čoralić, Zorica Čubrović, Igor Fisković, Jasminka Grgurević, Katarina Horvat-Levaj, Nikola Jakšić, Aleksandra Kapetanović, Maja Katušić, Vilma Kovačević, Kuzma Kovačić, Sandra Križić Roban, Ilija Lalošević, Tonko Maroević, Don Pavao Medač, Marija Nikolić, Ivana Prijatelj Pavičić, Ive Šimat Banov, Radoslav Tomić, Don Robert Tonsati, Milena Ulčar, Pavuša Vežić, Barbara Vujanović, Meri Zornija, Andrej Žmegač.

-
Iz recenzija:

„Tema kulturne baštine Bokokotorskoga zaljeva multidisciplinarna je i kronološki iznimno široka, a riječ je o području izuzetno zanimljivih kulturnih dodira i stilskih preplitanja. Razgovori sa znanstvenicima i stručnjacima raznih profila nude uvid u razvedenu tematiku i često antologijske vrijednosti arhitekture, skulpture i slikarstva. Arheolozi, konzervatori, ikonografi, barokisti i specijalisti za atribucije, arhivisti, restauratori i, konačno, sami umjetnici djelatni na terenu daju mozaikalnu sliku impozantnoga kulturnog nasljeđa i aktualne djelatnosti. Vrijednost mnogih intervjua sastoji se u vrlo stručnom predočavanju problematike i često pravoj znanstvenoj interpretaciji najznačajnijih spomenika.“

akademik Tonko Maroević

„Opsegom, disciplinarnom raznolikošću, brojem sugovornika i probranim temama knjiga Nevenke Šarčević Bokobran – Razgovori o kulturi i umjetnosti Boke kotorske vrijedna su dopuna bokeljistici, dakle publicistici koja se bavi, istražuje i tumači Boku kotorsku i njezin specifičan povijesni i kulturni identitet.“

akademik Radoslav Tomić

-
Knjiga je objavljena uz novčanu potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Cijena: 45,13 €