Novosti
Preporuka

Monografija o Generalkomandi u Osijeku

U sudizdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljena je krajem 2019. godine opsežna znanstvena monografija autorica Katarine Horvat-Levaj i Margarete Turkalj Podmanicki „Palača Slavonske Generalkomande u Osijeku“ (The Palace of the Slavonian General Command in Osijek). Urednik knjige je akademik Andrija Mutnjaković. Sadržaj knjige možete preuzeti ovdje.

Iz recenzija:

„Monografija Palača Slavonske generalkomande u Osijeku prikazuje građevinski razvoj i arhitektonska obilježja zgrade podignute u prvoj polovini 18. stoljeća u osječkoj Tvrđi, namijenjene upravi Slavonske vojne granice, sjedištu predstavništva Dvorskoga ratnog vijeća i Dvorske komore, a ujedno i stanu komandanta Slavonije. Arhivska istraživanja provedena u Beču i Budimpešti, te u arhivima Zagreba i Osijeka, donijela su niz novih podataka, koji su uspoređeni s dosadašnjim istraživanjima, analizom prostorno-arhitektonskih obilježja i posebno, usporedbom sa sličnim primjerima u širem prostoru, donijeli niz novih spoznaja. Prateći osnivanje i organizaciju institucije Generalkomande i vojne granice, te formiranje gradova tvrđava, prikazani su povijesni kontekst nastanka sustava i međusobna ovisnost prostorno-organizacijskog modela, ustrojenoga prema hijerarhijskim načelima centralizirane države.“

dr. sc. Ratko Vučetić

„Rukopisom monografije Palača Slavonske generalkomande u Osijeku otvorena je važna istraživačka tema kako hrvatske tako i srednjoeuropske barokne arhitekture na hrvatskim prostorima. Spoznaje koje ona donosi pomoći će boljem poznavanju vrijednosti baroknih kulturnih spomenika Hrvatske, osobito njezinoga istočnog dijela, što dosad nije bila dovoljno istražena tema. Diseminacija svih spoznaja stečenih ovim istraživanjem u interesu je znanstvene i šire društvene zajednice za ispravno predstavljanje obrađene građe o nekadašnjoj palači Slavonske generalkomande, kao i važan doprinos njezinoj valorizaciji u nacionalnom i srednjoeuropskom kontekstu.“

akademik Vladimir Marković

-
Kontakt: Katarina Horvat-Levaj