Katalog arhiva

Arhiv Žarko Domljan

Oznaka: IPU-ADO-AZD

Arhiv Žarko Domljan (Imotski, 14. 9. 1932.–Zagreb, 5. 9. 2020.) obuhvaća istraživačku dokumentaciju o arhitektima Hugi Ehrlichu i Viktoru Kovačiću i njihovu dobu, fotografije, negative i dijapozitive te donaciju knjiga koja broji 210 jedinica. Građa je pohranjena u 4 arhivske kutije i 5 fascikala, dok je donacija knjiga okupljena u Ex libris Žarko Domljan. Vrsta građe su rukopisi, knjige, fotografije, negativi i dijapozitivi, a vrsta medija su papir, fotopapir, fotonegativ i dijapozitiv.

  • Biografija (LZMK, Hrvatski biografski leksikon, Redakcija, 1993.)