Katalog arhiva

Ostavština Anđelka Badurine

Oznaka: IPU-ADO-OAB

Ostavština Anđelka Badurine (Lun na Pagu, 2. 10. 1935. – Odra kraj Zagreba, 14. 12. 2013.) obuhvaća izdvojenu dokumentaciju vezanu uz temu iluminiranih rukopisa u Hrvatskoj (116 dosjea pisane dokumentacije, 1 fascikl fotodokumentacije i nekolicinu presnimaka i prijepisa iluminiranih rukopisa). Vrsta građe su spisi, fotografije i rukopisi, a vrsta medija papir i fotopapir.