Novosti
Online izložba

Imaginarij hrvatske kulturne baštine

Povodom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije Hrvatski restauratorski zavod i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske pripremili su knjigu (i online izložbu) Vječne vode: život i ljepota. Hrvatski udio u europskoj baštini / Eternal Waters: Life and Beauty. The Croatian Contribution to the European Heriatge, kojom se predstavlja hrvatska baština. Projekt je nastao iz potrebe stvaranja svojevrsnog imaginarija, kojim bi se kroz vrijeme dao prikaz kulturne baštine u svojoj njezinoj punini, raznolikosti i jedinstvenosti.

Ovaj imaginarij nije cjelovita, znanstveno obrađena i dovršena slika koja sažima cjelinu i povezuje svaki dio. Namjera je bila istaknuti glavne teme i dosege hrvatske prirodne i kulturne, materijalne i nematerijalne baštine. Sagledavajući tu baštinu na jednom mjestu, prate se njezine specifičnosti u nacionalnom kontekstu, no jednako tako slijede tragovi i poveznice s univerzalnim i europskim povijesnim naslijeđem.

U pripremi ove vrijedne publikacije i projekta svojim značajnim doprinosima sudjelovali su akademkinja Željka Čorak, dr. sc. Tamara Bjažić Klarin te dr. sc. Josip Belamarić.

-
Iz teksta akademkinje Željke Čorak posvećenog Zagrebačkoj katedrali:

„Zagrebačka biskupija osnovana je potkraj 11. stoljeća, a ispod današnjega gotičkog tijela katedrale potvrđeni su stariji građevinski slojevi. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih kraljeva Stjepana i Ladislava pretrpjela je tijekom povijesti potrese, požare i ratove. S 1500 m2 površine, više od 30 m širine, ispunjena vrijednim umjetninama bila je spomenik ambicije zagrebačkih biskupa koji su pripadali najmoćnijim feudalcima kraljevstva. U 16. stoljeću katedrala je zaokružena tvrđavom, koja je u mirnija vremena pretvorena u raskošnu nadbiskupsku palaču. U 17. stoljeću dograđen je renesansni zvonik, visok 70 metara. Godine 1880. katedralu je teško oštetio potres. U obnovi koju je vodio Herman Bolle, rodom iz Kölna, sačuvano gotičko tijelo dobilo je djelomično neogotičku ovojnicu, a pročelje dva zvonika, visoka 105 metara, prema idealiziranoj srednjovjekovnoj slici.“

Više informacija o projektu potražite ovdje.

-
Naslovna fotografija: Nenad Gattin, Zagrebačka katedrala, početkom 1980-ih (Fotoarhiv Nenad Gattin, Institut za povijest umjetnosti, neg. 12512)

-
Kontakt:
Josip Belamarić
Tamara Bjažić Klarin
Željka Čorak