Kvartal

Kvartal X-1/2-2013

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Ivana Haničar Buljan, Krasanka Majer Jurišić, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impressum, sadržaj i narudžbenicu možete preuzeti ovdje, a podatke o autorima u broju ovdje.

Sadržaj

Uvodnik

5
Deseta godina Kvartala

Zaštita baštine

6–11
Biserka Dumbović Bilušić
Kulturna baština u hrvatskoj pred novim izazovima

Nova izdanja

12–16
Danko Šourek
Četiri stoljeća pavlinske prisutnosti
― Czriquenicza 1412. Život i umjetnost Vinodola u doba pavlina, (ur.) Nina Kudiš

17–22
Krasanka Majer Jurišić
Naša bogata baština, no nažalost, bez baštinika: za bolje poznavanje povijesti i o izglednoj budućnosti starih gradova
― Drago Miletić, Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske

20–22
Sanja Cvetnić
Knjiga rizničarskih najmova
― Knjiga rizničarskih najmova – Liber affictuum thesaurarie (1428.–1547.), (prir.) Danko Zelić

23–26
Ivana Mance
Spor o metodi
― Arnaldo Momigliano, Antička povijest i antikvar

27–29
Josipa Bilić, Antonija Eremut
Arhiv URBS-a – arhiv urbanističko-arhitektonskog razvoja grada Splita nakon 2. svjetskog rata
― Pregled arhiva i dokumentacije Urbanističkog zavoda Dalmacije – Split (urbs) 1947.–2008., (ur.) Nataša Bajić-Žarko, Katja Marasović

30–32
Ana Šverko
Kako se gradi(o) suvremeni Split?
― Darovan Tušek, Arhitektonski natječaji u Splitu 1996. – 2005.

33–35
Petar Prelog
Muzejski vodič kao prijedlog antologije naivne umjetnosti
― Vladimir Crnković, Hrvatski muzej naivne umjetnosti. Vodič kroz muzejsku zbirku. Naiva, art brut i autsajderska umjetnost. Antologija

36–38
Sanja Cvetnić
Politički govor je suprematizam
― Ružica Šimunović, Zoran Pavelić_Politički govor je suprematizam_Political Speech is Suprematism

39–44
Frano Dulibić
Razotkrivanje Ljube Babića
― Doprinos Ljube Babića hrvatskoj umjetnosti i kulturi. Zbornik radova znanstvenog simpozija, (ur.) L. Jirsak, P. Prelog

45–48
Marija Bijelić
Munuscula in honorem Željko Rapanić
― Zbornik povodom osamdesetog rođendana, (ur.) Miljenko Jurković, Ante Milošević

49–56
Nika Šimičić
Od katalogizacije do interpretacije
― Hortus Artium Medievalium: Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, vol. 18/1, 18/2

Izložbe

57–61
Pia Sopta
Pogled na zagrebačku međuratnu industrijsku baštinu
― Industrijski centar države: zagrebačka industrijska baština 1918. – 1945. Muzej grada Zagreba

62–67
Goran Korov
Pogled na prve godine socijalizma u Hrvatskoj
― Refleksije vremena 1945.–1955., Galerija Klovićevi dvori, Zagreb

68–76
Iva Prosoli
Most između avangardi
― Antun Motika: Eksperimenti, MSU, Zagreb/MSUI, Pula

77–85
Tonko Maroević
Iz drugog plana, ali uvjerljivo
― Marta Ehrlich. Retrospektivna izložba, Moderna galerija, Zagreb

86–89
Dominko Blažević
Zanos i zablude Zagrebačkog salona arhitekture i urbanizma
― 47. Zagrebački salon – arhitektura i urbanizam 2009.–2012., Gliptoteka, Zagreb

Nova istraživanja

90–92
Draženka Jalšić Ernečić
Veliko otkriće malog formata u fundusu umjetnina Muzeja grada Koprivnice

93–97
Barbara Vujanović
Pronađeni pisani tragovi prijateljstva dvojice kipara

Znanstveni i stručni skupovi

98–100
Marijan Sutlović
Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj
― Znanstveni skup Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, Zagreb

101–105
Franko Ćorić
Dijalozi s baštinom 2013: prepoznavanje vrijednosti
― Treća godišnja konferencija Dijalozi s baštinom, Rijeka

106–108
Ksenija Škarić
Šiljci i grbe okruglog stola
― 1. nacionalni kongres konzervatora-restauratora (KRUH), Split

109–113
Sagita Mirjam Sunara
Jubilej za pamćenje
Deseta međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije, Dubrovnik

Nove disertacije

114–115
Zdenko Balog
Graditeljska baština Hermana Celjskog i njezini odrazi u 15. stoljeću u zapadnoj Slavoniji

115–116
Tatjana Bradara
Keramičko posuđe na istarskom poluotoku od srednjeg vijeka do modernog doba. Analiza arheoloških nalaza i ikonografskih prikaza

116–117
Irfan Hošić
Slikar Vojo Dimitrijević

117–118
Arijana Koprčina
Oblikovanje srebra u 19. stoljeću u Hrvatskoj

119
Lovorka Magaš Bilandžić
Sergije Glumac − život i djelo

120
Tatjana Mićević-Đurić
Bizant u srednjovjekovnome zidnome slikarstvu od Budve do Kvarnera

121
Jasminka Najcer Sabljak
Umjetničke zbirke vlastelinskih obitelji u Slavoniji i Srijemu

122
Goran Nikšić
Marko Andrijić i njegov doprinos dalmatinskom renesansnom graditeljstvu

123
Dalibor Prančević
Ivan Meštrović u kontekstu ekspresionizma i art décoa

124–125
Petar Puhmajer
Barokne palače u Varaždinu

Cijena: 1,99 €