Kvartal

Kvartal X-3/4-2013

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Ivana Haničar Buljan, Krasanka Majer Jurišić, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Prijelom i grafička priprema: _ured, Zagreb

Impressum časopisa, sadržaj broja i narudžbenicu možete preuzeti ovdje.

Nova izdanja

4–7
Karmen Čabrilo
Zvučna zagonetka
― Archeologie du son, Les dispositifs de pots acoustiques dans les edifices anciens, (ur.) Benedicte Palazzo-Bertholon i Jean-Cristophe Valiere, Pariz, 2012.

8–11
Ivana Podnar
Misticizam u tekstu i slici, nekad i sad
― IKON 6. Vizije. Zbornik Šestog međunarodnog znanstvenog skupa Ikonografskih studija

12–15
Margarita Sveštarov Šimat
Leteći papiri s tiskanim licem
― Milan Pelc, Theatrum humanum. Ilustrirani letci i grafika 17. stoljeća kao zrcalo vremena. Primjeri iz Valvasorove grafičke zbirke Nadbiskupije zagrebačke//Theatrum Humanum. Illustrierte Flugblatter und Druckgrafik des 17. Jahrhunderts als Spiegel der Zeit. Beispiele aus dem Bestand der Sammlung Valvasor des Zagraber Erzbistums

16–18
Franko Ćorić
Riječka zbirka crteža Pietra Nobilea kao vrijedan izvor istraživanja
― Marijan Bradanović, Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea

19–21
Višnja Bralić, Zlatko Jurić
Konzervirati ili restaurirati, pitanje je
― Camillo Boito, Spomenik kao knjiga. Spisi o arhitekturi, kulturi i restauriranju 1861.–1886.

22–29
Tonko Maroević
Od kiparstva do skulpture, od plastike do ambijenta
― Ive Šimat Banov, Hrvatsko kiparstvo od 1950. do danas

30–32
Zlatko Karač
Misli o hrvatskoj arhitekturi u formi intervjua
― Arhitektonski dijalozi I-III, (ur.) Alen Žunić, Boris Dundović

Izložbe

33–40
Tonko Maroević
Antika i antiverizam
― Alegorija i Arkadija. Antički motivi u umjetnosti hrvatske Moderne, Galerija Klovićevi dvori

41–43
Tomislav Premerl
Sinagoge u Hrvatskoj
― Izložba Sinagoge u Hrvatskoj, Galerija Milan i Ivo Steiner, Židovska općina, Zagreb

44–46
Irena Kraševac
Paviljonovo novo ruho
― Izložba Umjetnički paviljon – europska poveznica. Od tradicije do suvremenosti, Umjetnički paviljon, Zagreb

47–52
Vicko Marelić
Beč otkriva more
― Izložba Österreichische Riviera – Wien entdeckt das Meer, Bečki gradski muzej

53–57
Sandi Bulimbašić
Galerija na otoku
― Izložba stalnog postava Galerije umjetnina Branislav Dešković u Bolu, Stara gradska vijećnica, Split

Stručni skupovi

58–61
Mirta Pavić
Moderna pitanja o čuvanju modernog: konzerviranje jučerašnje i sutrašnje baštine
― Međunarodna konferencija Naš modernizam: prisvajanje osjetljive baštine 20. stoljeća, Dubrovnik

62–65
Krasanka Majer Jurišić
Katedralna svetišta u interdisciplinarnom fokusu
― Znanstveni skup Svetišta dalmatinskih katedrala: rješenja u prošlosti i izazovi obnove, Split – Trogir

66–69
Vlasta Zajec
Dijeljenje i solidarnost
― Međunarodni znanstveno-stručni skup, Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: Sveti Martin, simbol dijeljenja, Zagreb – Dugo Selo

70–73
Barbara Vujanović
Za jednu sretniju kulturu spomenika
― Znanstveno-stručni skup Problem spomenika: spomenik danas, Klanjec

74–76
Antonija Eremut
Danski zalog hrvatskoj spomeničkoj baštini
― Međunarodna konferencija, Ejnar Dyggve: Creating Crossroads, Split

77–79
Maja Žvorc
Akademik svestranih interesa i djelovanja
― Znanstveno-stručni skup Hrvatski povjesničari umjetnosti: Artur Schneider 1879.–1946., Zagreb

Nova istraživanja

80–85
Radoslav Tomić
Nove spoznaje i zapažanja o slikama u Zadru, Splitu i Milni

Zaštita baštine

86–92
Ana Šverko
Razvijati i konzervirati: o važnosti strategije urbanističkog projektiranja za život povijesne gradske jezgre

93–97
Marina Pretković, Iva Raič Stojanović
Kako skrbiti za kulturnu baštinu u regiji
― Regionalni restauratorski kamp, 13. i 14. izdanje, Gjirokastra, Albanija i Jajce, Bosna i Hercegovina

Nove disertacije

98
Ivan Josipović
Predromanički reljefi na teritoriju Sklavinije Hrvatske između Zrmanje i Krke do kraja 9. stoljeća

99
Ana Mišković
Liturgijski ambijenti i instalacije ranokršćanskog razdoblja na zadarskom području

100
Anotnija Mlikota
Obnova i izgradnja povijesne jezgre Zadra nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu

101
Vlatka Stagličić Carić
Slikarstvo 19. stoljeća na zadarskom području

103
Marija Tonković
Fotograf Franjo Mosinger u kontekstu Nove objektivnosti i Bauhausa

104
Damir Tulić
Kamena skulptura i oltari 17. i 18. stoljeća u Porečko-pulskoj biskupiji

Cijena: 1,99 €